WYNIKI KONKURSU

W październiku odbył się konkurs na pracę graficzną „Mam wpływ, zapobiegam smogowi!”, którego nagrody zostały współfinansowane ze środków grantu Urzędu Miasta Kielce „[E] Misja ZERO SMOGU”.
Na podstawie oceny komisji konkursowej wyłoniono trzy zwycięskie drużyny:
I miejsce – 41 Kielecka Drużyna Harcerska
II miejsce – 101 Kielecka Drużyna Harcerska
III miejsce – 45 Kielecka Drużyna Harcerska.
Gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

I miejsce – 41 KDH

II miejsce – 101 KDH

III miejsce – 45 KDH