Terminy posiedzeń KSI w roku harcerskim 2020/2021

Czuwaj!

Znane są już terminy posiedzeń KSI w roku harcerskim 2020/2021. Zaplanujcie dobrze kiedy się spotkamy:

5.10.2020
– 2.11.2020
– 7.12.2020
– 21.12.2020
– 11.01 2020
– 1.02.2020
– 1.03.2020
– 12.04.2020
– 10.05.2020
– 7.06.2020
– 21.06.2020

Znany jest też termin warsztatów dla opiekunów prób instruktorskich – 25.10.2020. Szczegóły wkrótce na stronie hufca 🙂