Kurs drużynowych

Czuwaj!

Serdecznie zapraszamy na Kurs Drużynowych organizowany przez ZKK Hufca ZHP Kielce-Południe. W ramach kursu organizowane będą kursy drużynowych wszystkich metodyk tj zuchowe, harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej.

Kurs odbywać się będzie podczas 3 zjazdów:
I zjazd: 25-27.10.2019,
II zjazd: 15-17.11.2019,
III zjazd: 6-8.12.2019.

Miejsce kursu: okolice Kielc (w promieniu 10-15km), dokładne miejsce podane będzie po zgłoszeniach
Koszt kursu: 300 zł
Termin zgłoszeń: 06.10.2019
Wyżywienie: śniadania, obiady i kolacje przygotowywane przez uczestników i komendę kursu z produktów zakupionych z funduszy kursowych.

Warunki uczestnictwa w kursie:
● opinia komendanta macierzystego hufca (dotyczy uczestników spoza Hufca ZHP Kielce – Południe),
● minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo),
● ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego;
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń, członkowie Hufca ZHP Kielce – Południe mają pierwszeństwo zgłoszeń.

Link do zgłoszeń: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzQGvNVkoti9LjXqhV_fRrjpURDZaOTlCR1hGTzFWVVJEWVhaVldUQkRRQy4u

Do zobaczenia!