Komisja stopni instruktorskich

.

Przewodniczący
hm. Paweł Majka

ksi@kielcepoludnie.zhp.pl
Środowisko: Czarny Szczep

Z-ca przewodniczącego
hm. Milot Jakubowski

Środowisko: Szczep Pikującego Orła

Członkini komisji
hm. Katarzyna Sieradzan

Środowisko: Szczep Pikującego Orła

.

Członkini komisji
phm. Katarzyna Hordziejewicz

Środowisko: Błękitny Szczep Dzieci Gór

.

Członkini komisji
phm. Magdalena Wychowaniec

Środowisko: Czarny Szczep

.

Członek komisji
phm. Cezary Jastrzębski

Środowisko: Harcerski Szczep BUKI