Obrzędowość hufca

W czerwcu 2011 roku została przeprowadzona wśród instruktorów hufca ankieta, która miała dać odpowiedź na pytanie czy hufcowi potrzebny jest bohater. Jednoznacznym wnioskiem z przeprowadzonego badania jest brak potrzeby zdobywania bohatera oraz chęć wzmocnienia pracy z nazwą, symboliką i marką KIELCE – POŁUDNIE.

Maskotka

Maskotką naszego hufca jest sowa o imieniu Sophia. Co roku, zasłużona, jedna drużyna w hufcu dostaje zaszczyt opiekowania się sową i nadania jej swoich barw.

Nazwa

Nazwa Kielce – Południe jest związana z zakresem terytorialnym na jakim działa hufiec. Przez dłuższy czas używano nazwy pisanej bez myślnika „Kielce Południe”. Nazwa oficjalna zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym brzmi Kielce – Południe (pisane z myślnikiem). Analizowanie pochodzenia nazwy jest jednak sprawą otwartą. Warto przypomnieć sobie warunki w jakich powstawał hufiec Kielce-Południe w roku 2004. Wychodząc z założenia, że zmiany są dobre, grupa instruktorów postanowiła stworzyć hufiec, który nie miałby bagażu doświadczeń zarówno pozytywnych jak i negatywnych, w którym dałoby się stworzyć „nową jakość harcerstwa”. Można by wysnuć z tego wniosek, że przydomek „Południe” charakteryzował nowo powstałą jednostkę jako „idącą pod wiatr”, w kierunku zmian, w inną stronę niż wskazuje magnetyczna igła kompasu. To jednak tylko domysły i nienależny ich traktować jako jednoznaczna intencja „ Ojców założycieli”.

Gwiazdozbiór Krzyża Południa i logo

Logo hufca to harcerska lilijka w kolorze zielonym, na której znajdują się  gwiazdy – cztery większe i jedna mniejsza, rozmieszczone tak, jak w gwiazdozbiorze „krzyża południa”. Dawniej, gdy na świecie nie było jeszcze GPS i radiostacji, żeglarze orientowali się na morzu tylko za pomocą nieba. Tak jak na północnym niebie Gwiazda Polarna wskazuje nam drogę, tak niegdyś na południowym był to krzyż południa, którym posługiwał się w swoich wyprawach m.in. znany odkrywca  Amerigo Vespucci.

Piosenka

Piosenka hufca napisana przez instruktorkę naszego hufca – Martę Bieniek.

„Na południowym niebie..”
muz. i sł. Marta Bieniek

1. Ruszyłem w świat z plecakiem i gitarą
Czuwać by nie zgasła wielka wiara.
To jest moja siostra, spójrzcie tam jest mój brat
inne mamy barwy lecz zmieniamy ten sam świat

Ref.:      Na południowym niebie gwiazdy mocno lśnią
I odważnie budzą każdy wschód.
Na horyzont dla nas wraca
Ten, co go zwą nowym dniem
Kolejnych wyzwań trud.

2. Sięgać tam gdzie trudno dojrzeć wzrokiem.
Lepszym być, silniejszym niż przed rokiem
Ten sam mam cel, a razem można więcej
Najważniejsze są splecione ręce.

Ref.:      Na południowym niebie gwiazdy mocno lśnią
I odważnie budzą każdy wschód.
Na horyzont dla nas wraca
Ten, co go zwą nowym dniem
Kolejnych wyzwań trud.
Na południowym niebie gwiazdy mocno lśnią
I odważnie budzą każdy wschód.
Na horyzont dla nas wraca
Ten, co go zwą nowym dniem
A każdy dzień co cud…