Komenda Hufca

komendant hufca – phm. Wojciech Sidorowicz

Adres e-mail: kielcepoludnie@zhp.pl

 

z-ca komendanta hufca – hm. Aleksandra Polesek

Adres e-mail: aleksandra.polesek@gmail.com

 

z-ca komendanta Hufca ds. pracy z kadrą  – phm. Adam Niepokój

Adres e-mail: adam.niepokoj@gmail.com

 

skarbnik hufca – phm. Małgorzata Majka

Adres e-mail: malgorzata.majka@gmail.com

 

członek komendy hufca ds. kształceniowych- pwd. Daria Zielińska

Adres e-mail: dariazie75@gmail.com

 

członek komendy Hufca ds. ewidencji – pwd. Łukasz Jasiński

Adres e-mail: jasin1998@gmail.com

 

członek komendy hufca ds. programu – pwd. Adrianna Raczkiewicz

Adres e-mail: adaraczkiewicz@gmail.com

 

członek komendy hufca ds. promocji i informacji – pwd. Jędrzej Pawlak

Adres e-mail: jedrzej.pawlak@zhp.net.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

dodał: Zespół Promocji