Rozkaz L.5/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.05.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2016

 

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 .05.2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
– Jan Bzinkowski
– Andrzej Serafin
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7 .05.2016r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Weronice Dziedzic.

                                         

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji