KADRA

 

 

Komendant

phm. Katarzyna Hordziejewicz

Założycielka 7 KDZ „Dzielne Smoki”, wieloletni instruktor zuchowy, pełniła funkcję namiestnika zuchowego Hufca Kielce – Południe, obecnie członek komendy hufca. Prywatnie dyrektor prywatnego żłobka i przedszkola.
 
Kontakt:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


phm. Adam Niepokój – z-ca ds. organizacyjnych

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Środowisko: Czarny Szczep

 

 

 

 


pwd. Ludwik Pisarski – kwatermistrz

Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Środowisko: Czarny Szczep

 

 

 

 


pwd. Bartosz Władarz – instruktor programowy

I LO im St. Żeromskiego w Kielcach

Środowisko: Szczep Pikującego Orła

 

 

 

 


pwd. Jędrzej Pawlak – instruktor programowy

I LO im St. Żeromskiego w Kielcach

Środowisko: Błękitny Szczep Dzieci Gór

 

 

 

 

dodał: Zespół Promocji