Obozy 2017

W tym roku, w naszym hufcu odbywa się 5 obozów różnych środowisk:

1. Obóz wędrowny – Harcerski Szczep Buki
2. Obóz stacjonarny w Zalesiu k/Stryszowa – Harcerski Szczep Buki
3. Obóz stacjonarny w Las Kafar – 8 KSDHiZ im. Zawiszy Czarnego
4. Obóz stacjonarny w Zarzęcinie – Błękitny Szczep Dzieci Gór
5. Obóz stacjonarny w Barkowice Mokre – Szczep Pikującego Orła

Poniżej mapa dojazdu na obozy szczepów: