Rozkaz L.2/2018

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                        Kielce, 6.02.2018 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2018

2. Mianowania instruktorów
2.2. Mianowanie w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję druhnę pwd. Iwonę Kozłowską na instruktora hufcowego zespołu kadry kształcącej. Życzę druhnie satysfakcji ze sprawowanej funkcji.

3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 32 Kieleckiej Gromady Zuchowej „Odlotowe Pszczółki” druha pwd. Karola Moskala. Dziękuję druhowi za pełnioną służbę i żywię nadzieję na druha dalszy rozwój.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 32 Kieleckiej Gromady Zuchowej „Odlotowe Pszczółki” druhnę Kingę Skowrońską. Życzę druhnie satysfakcji z pracy z zuchami.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania kadry HALiZ
6.1.1. Mianuję pwd. Alicję Niepokój na funkcję komendantki biwaku zimowego 46 KDH-y i 73 KDH-ek w Starachowicach w terminie 9-11.02.2018 r.
6.1.2. Mianuję pwd. Jana Bzinkowskiego na funkcję komendanta biwaku zimowego 101 KDH, 18 KDH-y i 23 KDH-ek w Krakowie w terminie 9-11.02.2018 r.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.1.1. Na wniosek komisji stopni instruktorskich z dnia 5.02.2018 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Gabrielę Steinhoff z Czarnego Szczepu. Serdecznie gratuluję
i życzę druhnie, by druhny instruktorska służba była pełna satysfakcji.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika/przewodniczki
7.2.1. Na wniosek komisji stopni instruktorskich z dnia 5.02.2018 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhowi Kacprowi Jurkiewiczowi z Harcerskiego Szczepu Buki.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek komisji stopni instruktorskich z dnia 5.02.2018 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni druhnie pwd. Aleksandrze Sławińskiej z Czarnego Szczepu. Życzę druhnie powodzenia w realizacji zadań.

13. Inne
13.1. Informuję, że 8 Kielecka Drużyna Harcerek im. Zawiszy Czarnego realizuje Harcerską Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą.

                                            

Czuwaj!

phm. Wojciech Sidorowicz
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji