Rozkaz L. 9/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 3.20.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2017

 

Druhny i Druhowie!
Dwanaście lat temu wstępując do harcerstwa okazało się ono przygodą mojego życia. Dzisiaj, obejmując funkcję komendanta hufca, moim życzeniem jest, by taką samą przygodą było dla Was. Od początku istnienia Hufca Kielce-Południe, jego siłą są szczepy. To w nich zdobywamy stopnie, obejmujemy najróżniejsze funkcje, poznajemy przyjaciół, zdobywamy umiejętności, które będą z nami przez całe życie. Mimo że w tym momencie jesteśmy czterema środowiskami o innej historii, tradycji, sposobie działania, to wszyscy razem tworzymy jeden hufiec.
I to w sile naszych wspólnych doświadczeń, pomysłów na pracę i wypracowanych rozwiązań spoczywa siła naszego hufca. Nie bójmy się nimi dzielić, nie bójmy się okazywać sobie nawzajem pomocy.

Druhny i Druhowie!
Chciałbym serdecznie podziękować ustępującej komendzie hufca
z hm. Piotrem Wychowańcem na czele za kilka lat pracy włożonej w rozwój naszego środowiska. Jednocześnie liczę na możliwość czerpania z doświadczeń Druhen
i Druhów w pracy nowej komendy.

Życzę Wam wszystkim samych przygód podczas nowego roku harcerskiego!

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, iż decyzją delegatów podczas Zbiórki Wyborczej 1.2.1. Podaję do wiadomości, iż decyzją delegatów podczas Zbiórki Wyborczej w dniu 23.09.2017 r. phm. Adam Niepokój został wybrany delegatem na 40. Zjazd Zwykły Związku Harcerstwa Polskiego. Gratuluję i życzę Druhowi powodzenia w podejmowaniu ważnych dla organizacji decyzji.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Aleksandrę Polesek z funkcji członka komisji stopni instruktorskich hufca z dniem 3.10.2017 r. Serdecznie dziękuję Druhnie za wieloletni wkład w kształtowanie instruktorów i życzę satysfakcji z nowo objętej funkcji w komendzie hufca.
2.1.2 Zwalniam phm. Wojciech Sidorowicza z funkcji szefa zespołu kadry kształcącej.
2.1.3. Zwalniam pwd. Magdalenę Gruszczyńską z funkcji Lokalnego Administratora Ewidencji ZHP. Serdecznie dziękuję za wykonaną pracę.
2.1.4. Zwalniam pwd. Kacpra Tomaszewskiego z funkcji Opiekuna Siedziby Hufca. Serdecznie dziękuję Druhowi za wkład włożony w dbanie o siedzibę naszego hufca.
2.1.5. Zwalniam pwd. Dominikę Dudę z funkcji szefowej zespołu promocji i informacji hufca z dniem 3.10.2017 r. Serdecznie dziękuję Druhnie za wkład włożony w działanie zespołu.
2.1.6. Zwalniam z funkcji członka zespołu promocji i informacji hufca z dniem 3.10.2017 r. Druhny i Druhów:
– pwd. Katarzynę Stanek
-pwd. Gawła Bartosika
– pwd. Jakuba Stanka
Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za czas i energię poświęconą w działania promocyjne naszego hufca.

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1 Mianuję phm. Darię Zielińską na funkcję szefa zespołu kadry kształcącej. Życzę Druhnie sukcesów i satysfakcji w kształtowaniu kolejnych instruktorów.
2.2.2 Mianuję pwd. Adriana Janika na funkcję Opiekuna Siedziby Hufca. Życzę Druhowi powodzenia w sprawowanej funkcji. 

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Rozwiązuję z dniem 3.10.2017 r. zespół promocji i informacji hufca.
2.3.1. Rozwiązuję z dniem 3.10.2017 r. zespół promocji i informacji hufca.

2.3.2. Powołuję z dniem 3.10.2017 r. komendę Jesiennej Akcji Szkoleniowej Hufca Kielce-Południe organizowanej w dn. 27-29.10, 10-12.11 i 15-17.12.2017 r. w składzie:
– phm. Magdalena Wychowaniec – komendantka JAS,
– phm. Daria Zielińska – z-ca komendantki JAS,
– phm. Adam Niepokój – komendant kursu drużynowych zuchowych,
– hm. Piotr Wychowaniec – komendant kursu drużynowych harcerskich,
– pwd. Ludwik Pisarski – komendant kursu drużynowych starszoharcerskich,
– pwd. Karolina Łakomiec – z-ca komendanta kursu drużynowych zuchowych,
– pwd. Aleksandra Sławińska – z-ca komendanta kursu drużynowych zuchowych,
– pwd. Alicja Niepokój – z-ca komendanta kursu drużynowych harcerskich,
– pwd. Anna Jachowicz – z-ca komendanta kursu drużynowych starszoharcerskich,
– pwd. Iwona Kozłowska – z-ca komendanta kursu drużynowych starszoharcerskich.

2.3.3. Mianuję komendę warsztatu dla opiekunów prób instruktorskich odbywającego się w dn. 22.10.2017 r. w składzie:
– hm. Katarzyna Sieradzan – szefowa,
– hm. Maciej Wlazło,
– hm. Paweł Majka,
– phm. Cezary Jastrzębski,
– phm. Magdalena Soprych-Stachurska

2.3.4. Rozwiązuję z dniem 3.10.2017 r. komendę kursu przewodnikowskiego „Próby Wodzów” organizowanego w dn. 1-3.09.2017 r. i 29.09-1.10.2017 r. pracującą w składzie: 
– phm. Daria Zielińska – komendantka kursu,
– pwd. Kacper Tomaszewski – z-ca komendantki ds. organizacyjnych, 
– pwd. Anna Jachowicz – z-ca komendantki ds. kwatermistrzowskich,
– pwd. Iwona Kozłowska – z-ca komendantki ds. programowych,
– pwd. Alicja Niepokój – członek komendy,
– pwd. Karol Moskal – członek komendy.

Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za przeprowadzenie tego przedsięwzięcia.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Serdecznie dziękuję pwd. Jakubowi Raduszewskiemu i pwd. Janowi Bzinkowskiemu za wzorowe zorganizowanie Zjazdu Sprawozdawczego, Zjazdu Nadzwyczajnego i Zbiórki Wyborczej hufca w dniu 23.09.2017 r.

13. Inne
13.1. Informuję, iż kurs przewodnikowski „Próby Wodzów” organizowany w terminie 1-3.09.2017 r. i 29.09-1.10.2017 r. przez ZKK hufca ukończyli:
– Natalia Krzemińska,
– Natalia Nawrot,
– Adam Tusień,
– Wiktor Gajos,
– Maksymilian Długosz,
– Aleksandra Nowak,
– Ignacy Artman,
– Tomasz Mazur,
– Kinga Skowrońska,
– Magdalena Wojtal,
– Mateusz Sabat.
Gratuluję Druhnom i Druhom ukończenia kursu i życzę powodzenia w realizacji prób instruktorskich.

                                            

Czuwaj!

phm. Wojciech Sidorowicz
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji