Rozkaz L. 8/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.08.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2017

 

Druhny i Druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 50 Statutu ZHP, zwołuję zjazd nadzwyczajny hufca w celu ustalenia liczebności komendy hufca oraz wyboru komendanta i komendy hufca na dzień 23.09.2017.
1.1.2. Zgodnie z decyzją Komendy Hufca, na podstawie § 49 Statutu ZHP, zwołuję na dzień 23.09.2017 zjazd sprawozdawczy hufca.
1.1.3. Zgodnie z Uchwałą Komendy Chorągwi zwołuję zbiórkę wyborczą hufca w celu dokonania wyboru delegata na zjazd ZHP na dzień 23.09.2017.
1.1.4. Obrady odbędą się w następującej kolejności: zjazd sprawozdawczy hufca, zjazd nadzwyczajny hufca, zbiórka wyborcza hufca. Obrady rozpoczną się o godzinie 13.00 w sali kolumnowej VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach przy ul. Gagarina 5.

1.1.5. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd nadzwyczajny i sprawozdawczy oraz zbiórkę wyborczą Hufca Kielce – Południe:
1. hm. Piotr Wychowaniec – Komendant hufca, Członek CHZKK
2. phm. Sebastian Kucharz – Z-ca Komendanta Hufca, Komendant Szczepu SPO, Drużynowy 21 KDH,
3. pwd. Małgorzata Majka –Skarbnik Hufca,
4. phm. Adam Niepokój – Z-ca Komendanta Hufca, Komendant Szczepu 8 KSDHiZ
5. phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu BSDG
6. phm. Magdalena Wychowaniec – Członek Komendy Hufca, Członek CHZKK
7. pwd. Weronika Dziedzic – Członek Komendy Hufca,
8. phm. Izabela Drogosz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
9. phm. Maciej Stachurski –Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Harcerskim Szczepie Buki,
10. pwd. Przemysław Róziewicz – Członek Komisji Rewizyjnej,
11. pwd. Łukasz Żórawski – Członek Komisji Rewizyjnej,
12. hm. Katarzyna Sieradzan – Przewodnicząca KSI, Członek Rady Chorągwi, Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
13. hm. Paweł Majka – Członek KSI,
14. hm. Aleksandra Polesek – Członek KSI,
15. phm. Magdalena Soprych – Stachurska – Członek KSI, Członek CHZKK
16. phm. Cezary Jastrzębski – Członek KSI,
17. hm. Maciej Wlazło – Członek KSI, Przewodniczący Błękitnego Kręgu Instruktorskiego, Wiceprzewodniczący CKR,
18. pwd. Dominika Duda – Szef Zespołu Promocji i Informacji, Drużynowa 29 KDH
19. pwd. Jakub Stanek – członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
20. pwd. Katarzyna Stanek – członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca, Drużynowa 8 KDH-ek,
21. pwd. Gaweł Bartosik – członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
22. phm. Wojciech Sidorowicz– Szef ZKK
23. phm. Daria Zielińska – Członek ZKK, Przewodniczący Czarnego Kręgu Instruktorskiego,
24. pwd. Karolina Łakomiec – Członek ZKK,
25. pwd. Anna Jachowicz – Członek ZKK, Drużynowa 41 KDH,
26. pwd. Ludwik Pisarski– Namiestnik starszoharcerski ,
27. pwd. Aleksandra Karcz –Z-ca Namiestnika starszoharcerskiego,
28. pwd. Kacper Tomaszewski – Opiekun Siedziby Hufca, Drużynowy 7 KDZ,
29. pwd. Magdalena Gruszczyńska – Lokalny Administrator Ewidencji ZHP,
30. dh. Kinga Stępnik – Szef Biura Hufca,
31. hm. Piotr Prokop – Wiceprzewodniczący KSI przy GK ZHP,
32. dh. Bartosz Władarz – Drużynowy 12 KGZ,
33. pwd. Aleksandra Sławińska – Drużynowa 22 KGZ,
34. pwd. Karol Moskal – Drużynowy 32 KGZ,
35. pwd. Anna Moćko – Drużynowa 34 KGZ,
36. dh. Maciej Woźniak – Drużynowy 42 KGZ,
37. pwd. Łukasz Jasiński – Drużynowy 2 KDH
38. pwd. Jakub Raduszewski – Drużynowy 8 KDH-y,
39. dh. Mateusz Borowiec – Drużynowy 9 KDH
40. pwd. Jan Bzinkowski – Drużynowy 18 KDH-y,
41. dh. Gabriela Steinhoff – Drużynowa 23 KDH-ek,
42. dh. Grzegorz Wróblewski – Drużynowy 43 KDH,
43. dh. Maria Śliwa – Drużynowa 45 KDH,
44. dh. Salomon Zaczek – Drużynowy 46 KDH-y,
45. dh. Julia Jurczak – Drużynowa 51 KDH,
46. dh. Kinga Serafin – Drużynowa 73 KDH-ek,
47. dh. Antoni Pawlak – Drużynowy 101 KDH,
48. hm. Adam Massalski – Vice Przewodniczący Rady Muzeum Harcerstwa
49. hm. Wojciech Wychowaniec – Szef Chorągwiango ZKK
50. phm. Marcin Pawelec – Członek Chorągwianego ZKK

1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że działając na podstawie § 43 pkt. 2 ppkt. 2 Statutu ZHP w dniu 31.08.2017 złożyłem na ręce Druha Komendanta Chorągwi rezygnację z funkcji komendanta hufca z dniem 23.09.2017. Wtedy również automatycznie wygasną mandaty wszystkich członków komendy hufca. Z tego powodu oprócz zjazdu sprawozdawczego odbędzie się zjazd nadzwyczajny.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Mianuję komendę kursu przewodnikowskiego „Próby Wodzów”, który odbędzie się
w dn. 01-03.09.2017r. i 29.09-01.10.2017r. w Żabieńcu i Mostkach, w składzie:
-phm. Daria Zielińska – Komendantka
-pwd. Kacper Tomaszewski – Z-ca komendantki ds. organizacyjnych
-pwd. Anna Jachowicz – Z-ca komendantki ds. kwatermistrzowskich
-pwd. Iwona Kozłowska – Z-ca komendantki ds. programowych
-pwd. Karolina Łakomiec – członek kadry kursu
-pwd. Alicja Niepokój– członek kadry kursu
-pwd. Karol Moskal – członek kadry kursu

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji