Rozkaz L. 7/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.07.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2017

 

6.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Sebastiana Kucharza z funkcji komendanta obozu Szczepu Pikującego Orła w Lubiaszowie, organizowanego w dniach 02-22.07.2017r.
6.1.2. Zwalniam phm. Adama Niepokoja z funkcji komendanta obozu 8KSDHiZ
w Las Kafar, organizowanego w dniach 02-22.07.2017r.
6.1.3. Zwalniam phm. Małgorzatę Bieniek z funkcji komendanta obozu Harcerskiego Szczepu Buki w Zalesiu, odbywającego się w dniach 08-23.07.2017r.
6.1.4. Zwalniam pwd. Dominikę Dude z funkcji komendanta obozu wędrownego Harcerskiego Szczepu Buki, odbywającego się w dniach 26.06-05.07.2017r.
6.1.5. Zwalniam pwd. Jędrzeja Pawlaka z funkcji komendanta obozu Błękitnego Szczepu Dzieci Gór w Zarzęcinie, odbywającego się w dniach 02-23.07.2017r.

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji