Rozkaz L. 6/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.06.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2017

 

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Milota Jakubowskiego z funkcji namiestnika zuchowego.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Sebastiana Kucharza komendantem obozu Szczepu Pikującego Orła w Lubiaszowie, organizowanego w dniach 02-22.07.2017r.
6.1.2. Mianuję phm. Adama Niepokoja komendantem obozu 8KSDHiZ w Las Kafar, organizowanego w dniach 02-22.07.2017r.
6.1.3. Mianuję phm. Małgorzatę Bieniek komendantem obozu Harcerskiego Szczepu Buki, w Zalesiu, odbywającego się w dniach 08-23.07.2017r.
6.1.4. Mianuję pwd. Dominikę Dudę komendantem obozu wędrownego Harcerskiego Szczepu Buki, odbywającego się w dniach 26.06-05.07.2017r.
6.1.5. Mianuję pwd. Jędrzeja Pawlaka komendantem obozu Błękitnego Szczepu Dzieci Gór w Zarzęcinie, odbywającego się w dniach 02-23.07.2017r.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.06.2017r. otwieram próbę na stopień przewodniczka druhowi Sewerynowi Jaroszowi.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza:
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 30.06.2017 r. otwieram pwd. Kacprowi Tomaszewskiemu próbę na stopień podharcmistrza.

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji