Rozkaz L. 5/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.05.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2017

Druhny i Druhowie,

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam pwd. Zuzannę Krzysztofik z funkcji namiestnika harcerskiego.
2.1.2. Zwalniam pwd. Barbarę Komorniczak z funkcji namiestnika wędrowniczego.
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 101 KDH im. Henryka Sienkiewicza dh. Ewę Śmigaj.
3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowego 101 KDH im. Henryka Sienkiewicza
dh. Antoniego Pawlaka.
Życzę Druhowi powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.
7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 08.05.2017r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Jana Bzinkowskiego.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.05.2017 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha Karola Moskala.

Życzę Druhowi powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji