Rozkaz L. 4/2017

Kielce, 30.04.2017 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 4/2017

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 42 KGZ „Gwiezdne Kociaki”
pwd. Jakuba Stanka.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 23 KDH im. Zofii Radwańskiej – Paryskiej
pwd. Iwonę Kozłowską.
Dziękuje za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowego 42KGZ „Gwiezdne Kociaki” dh. Macieja Woźniaka.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 23 KDH im. Zofii Radwańskiej – Paryskiej
dh. Gabrielę Steinhoff.

Życzę Druhnie i Druhowi powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.02.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Aleksandrowi Szmal.

Czuwaj !

Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji