Rozkaz L. 3/2017

Kielce, 28.02.2017 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 3/2017

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaję do wiadomości, że komenda hufca w dniu 12.03.2017r. przyjęła nowy Regulamin Pracy Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Kielce-Południe.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca zwalniam z funkcji członków Zespołu następujących druhów i druhny:
-hm. Artur Skobel
-phm. Magdalena Wychowaniec
-phm. Patrycja Wrzosek
-phm. Marcin Pawelec
-pwd. Klaudia Kowalik

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca mianuję na funkcje członków Zespołu następujące druhny i druhów:
-pwd. Anna Jachowicz
-pwd. Karolina Łakomiec
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 06.03.2017r. otwieram próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
– Antoniemu Pawlakowi
– Maciejowi Woźniakowi
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19.03.2017r. otwieram pwd. Annie Jachowicz próbę na stopień podharcmistrzyni.
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaje do wiadomości, że z dniem 28.02.2017r. zgodnie z § 25 Statutu ZHP,
hm. Artur Skobel wystąpił z szeregów Związku Harcerstwa Polskiego.
Dziękuję za wspólne lata spędzone w służbie instruktorskiej.

Czuwaj !

Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji