Rozkaz L. 1/2017

Kielce, 31.01.2017 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 1/2017

 

6.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1 Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Darię Zielińską na funkcję komendanta Zimowiska Zuchowego KABAT Hufca Kielce-Południe w Bodzentynie, organizowanego w dniach 06-10.02.2017r.

6.1.2. Mianuję phm. Wojciecha Sidorowicza na funkcję komendanta Zimowiska Harcerzy Starszych i Wędrowników Błękitnego Szczepu Dzieci Gór w Pradze, organizowanego
w dniach 28.01-02.02.2017r.
6.1.3. Mianuję phm. Sebastiana Kucharza na funkcję komendanta Zimowiska Narciarskiego SPO w Niedźwiedziu, w terminie 26.01-02.02.2017r.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 09.01.2017 r. otwieram próbę na stopień przewodnika druhnie Kindze Serafin i druhowi Salomonowi Zaczkowi.

Czuwaj !

Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

 

dodał: Zespół Promocji