Rozkaz L.11/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                        Kielce, 5.12.2017 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 11/2017

 

Druhny i Druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje

1.2.1. Informuję o uchwale komendy hufca nr 1/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie utworzenia Rady
Hufca Kielce-Południe. Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej hufca oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie hufca.

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1. Mianuję opiekunem 73 Kieleckiej Drużyny Harcerek im. hm. Anny Zawadzkiej druhnę pwd. Alicję Niepokój.

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.3.1. Zwalniam z dniem 5.12.2017 r. z funkcji koordynatora Urodzin Hufca pwd. Adriannę Raczkiewicz ze Szczepu Pikującego Orła. Serdecznie dziękuję i za trud włożony w organizację przedsięwzięcia i gratuluję przeprowadzenia go w wyjątkowy sposób.

3. Gromady, drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam hm. Adama Niepokoja z funkcji pełniącego obowiązki drużynowego
8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Dziękuję Druhowi za przeprowadzenie drużyny przez czas do wyboru nowego drużynowego.
3.3.2 Mianuję pwd. Ludwika Pisarskidgo pełniącym obowiązki drużynowego 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. Życzę Druhowi powodzenia i satysfakcji
w pracy z drużyną.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 4.12.2017 r. otwieram pwd. Annie Moćko próbę na stopień podharcmistrzyni.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody

12.1. Udzielam pochwały druhnie Izie Hajdukiewicz z Czarnego Szczepu za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
12.2. Udzielam pochwały druhowi Piotrowi Laczkowi z Czarnego Szczepu za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
12.3. Udzielam pochwały druhowi Mikołajowi Górskiemu z Błękitnego Szczepu Dzieci Gór za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
12.4. Udzielam pochwały druhowi Adamowi Tusieniowi ze Szczepu Pikującego Orła za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
13. Urodzin Hufca.
12.6. Udzielam pochwały druhnie Katarzynie Sieradzan ze Szczepu Pikującego Orła za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
12.7. Udzielam pochwały druhnie Aleksandrze Polesek ze Szczepu Pikującego Orła za wkład włożony w organizację 13. Urodzin Hufca.
12.8. Udzielam pochwały druhowi Pawłowi Sowie ze Szczepu Pikującego Orła za pomoc w organizacji 13. Urodzin Hufca.
12.9. Udzielam pochwały druhowi Krzysztofowi Kowalskiemu ze Szczepu Pikującego Orła za pomoc w organizacji 13. Urodzin Hufca.
12.10. Udzielam pochwały druhowi Jakubowi Znojkowi z 18 KDH-y za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.11. Udzielam pochwały druhowi mł. Janowi Krawczunowi z 18 KDH-y za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.12. Udzielam pochwały druhowi Jakubowi Hołodemu z 18 KDH-y za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.13. Udzielam pochwały druhowi Łukaszowi Cedro z 18 KDH-y za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.14. Udzielam pochwały druhnie Sarze Krzysztofik z 23 KDH-ek za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.15. Udzielam pochwały druhowi pwd. Łukaszowi Jasińskiemu z 2 KDH za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.16. Udzielam pochwały druhowi pwd. Adrianowi Janikowi z 2 KDH za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.17. Udzielam pochwały druhowi Antoniemu Pawlakowi z 2 KDH za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.18. Udzielam pochwały druhowi Mikołajowi Górskiemu z 2 KDH za pomoc
w organizacji Biegu Niepodległości.
12.19. Udzielam pochwały druhnie Aleksandrze Turek z 2 KDH za pomoc w organizacji Biegu Niepodległości.
12.20. Udzielam pochwały druhnie sam. Julii Jurczak z 2 KDH za pomoc w organizacji Biegu Niepodległości.

13. Inne

13.1. Informuję, że kurs przewodnikowski „Próby Wodzów” organizowany w dniach 1-3.09.2017 r. i 29.09-1.10.2017 przez HZKK ukończyli
– druh Mikołaj Górski,
– druhna Sara Krzysztofik.
Gratuluję Druhowi i Druhnie ukończenia kursu i życzę powodzenia w realizacji prób instruktorskich.

                                            

Czuwaj!

phm. Wojciech Sidorowicz
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji