Rozkaz L. 3/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.03.2016 r
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.3/2016

3.Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 KDH-ek pwd. Barbarę Komorniczak.
Dziękuje za dotychczasową pracę.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 8 KDH-ek pwd. Katarzynę Stanek.
Życzę Druhnie powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

7.Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.03.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhny Katarzyny Stanek.

7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1.
Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.03.2016r. otwieram
pwd. Jędrzejowi Pawlakowi próbę na stopień podharcmistrza.

 

 

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji