Rozkaz L. 1/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 19.01.2016 r
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 1/2016

3. Drużyny

3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowego 22 KGZ „Księżycowe Biedronki”
pwd. Gawła Bartosika.
Dziękuje za dotychczasową pracę.

3.3.2 Mianuję na funkcję drużynowej 22 KGZ „Księżycowe Biedronki” dh. Aleksandrę Sławińską.
Życzę Druhnie powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

 

6.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1 Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję hm. Milota Jakubowskiego komendantem Zimowiska Zuchowego KABAT Hufca Kielce-Południe w Jaworzni, organizowanego w dniach 20-24.01.2016 r.

6.1.2. Mianuję hm. Wojciecha Wychowańca komendantem Zimowiska Narciarskiego Wędrowników 8KSDHiZ w Zakopanem, organizowanego w dniach 26-30.01.2016 r.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji