Rozkaz L. 9/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 30.09.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2016

 

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Aleksandrę Karcz zastępcą namiestnika Namiestnictwa Starszoharcerskiego.
3. Drużyny
3.3 Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1 Zwalniam z funkcji drużynowej 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek im. hm. Anny Zawadzkiej pwd. Alicję Niepokój
Dziękuję za dotychczasową pracę
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek im. hm. Anny Zawadzkiej dh. Kingę Serafin
Życzę powodzenia i satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za prace włożoną w przygotowanie Harcerskiego Startu Hufca Kielce-Południe następującym druhnom i druhom:
-phm. Adamowi Niepokojowi
-phm. Darii Zielińskiej
-pwd. Aleksandrze Karcz
-pwd. Barbarze Komorniczak
-pwd. Zuzannie Krzysztofik
-pwd. Annie Jachowicz
-pwd. Weronice Dziedzic
-dh. Marii Zapale
-pwd. Jędrzejowi Pawlakowi
-pwd. Jakubowi Raduszewskiemu
-dh. Adamowi Tusieniowi
-dh. Grzegorzowi Wróblewskiemu

13. Inne
13.1. Informuję, że Kurs Drużynowych Harcerskich ukończyli:
-dh. Kinga Serafin
-dh. Julia Jurczak
-dh. Klaudia Metowska
-dh. Joanna Urbańczyk
-dh. Maria Zajkowska
-dh. Karolina Selt
-dh Salomon Zaczek
-dh Grzegorz Wróblewski
13.2 Informuję, że Kurs Drużynowych Starszoharcerskich ukończyli:
-dh. Monika Gawryjołek
-dh. Karolina Ciupak
-dh. Monika Sterkowiec
-dh. Paulina Zielińska
-dh. Maria Śliwa
-dh. Weronika Gozdur
-dh. Julia Gozdur
-dh Kamil Walaszczyk
-dh Antoni Pawlak

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Jakub