Rozkaz L. 9/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 30.09.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2016

Druhny i Druhowie,

2. Hufiec
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Aleksandrę Karcz zastępcą namiestnika Namiestnictwa Starszoharcerskiego.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuje w poczet drużyn hufca drużynę starszoharcerską działającą przy Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach. Nadaję drużynie numer i nazwę : 9 Kielecka Drużyna Harcerska. Gratuluję !
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Mateusza Borowca drużynowym 9 KDH.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek im. hm. Anny Zawadzkiej pwd. Alicję Niepokój .
Dziękuję za dotychczasową pracę
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowej 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek im. hm. Anny Zawadzkiej dh. Kingę Serafin.
Życzę powodzenia i satysfakcji z pełnienia nowej funkcji.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za prace włożoną w przygotowanie Harcerskiego Startu Hufca Kielce-Południe następującym druhnom i druhom:
-phm. Adamowi Niepokojowi
-phm. Darii Zielińskiej
-pwd. Aleksandrze Karcz
-pwd. Barbarze Komorniczak
-pwd. Zuzannie Krzysztofik
-pwd. Annie Jachowicz
-pwd. Weronice Dziedzic
-dh. Marii Zapale
-pwd. Jędrzejowi Pawlakowi
-pwd. Jakubowi Raduszewskiemu
-dh. Adamowi Tusieniowi
-dh. Grzegorzowi Wróblewskiemu

13. Inne
13.1. Informuję, że Kurs Drużynowych Harcerskich ukończyli:
-dh. Kinga Serafin
-dh. Julia Jurczak
-dh. Klaudia Metowska
-dh. Joanna Urbańczyk
-dh. Maria Zajkowska
-dh. Karolina Selt
-dh Salomon Zaczek
-dh Grzegorz Wróblewski
13.2 Informuję, że Kurs Drużynowych Starszoharcerskich ukończyli:
-dh. Monika Gawryjołek
-dh. Karolina Ciupak
-dh. Monika Sterkowiec
-dh. Paulina Zielińska
-dh. Maria Śliwa
-dh. Weronika Gozdur
-dh. Julia Gozdur
-dh Kamil Walaszczyk
-dh Antoni Pawlak

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji