Rozkaz L. 8/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.08.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2016

 

6.Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Sebastiana Kucharza z funkcji komendanta obozu Szczepu Pikującego Orła, organizowanego w Centurii, w dniach 3-24.07.2016r.
6.1.2. Zwalniam phm. Adama Niepokoja z funkcji komendanta obozu 8KSDHiZ, organizowanego, w Goreniu w dniach 3-23.07.2016r.
6.1.3. Zwalniam hm. Arianę Bejma-Woźniaczke z funkcji komendanta obozu Harcerskiego Szczepu Buki, w Janowie, odbywającego się w dniach 2-16.07.2016r.
6.1.4. Zwalniam phm. Macieja Stachurskiego z funkcji komendanta obozu wędrownego Harcerskiego Szczepu Buki, odbywającego się w Sudetach,
w dniach 25-31.07.2016r.
6.1.5. Zwalniam phm. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji komendanta obozu Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, odbywającego się w Centurii,
w dniach 24.07.2016r.-13.08.2016r.
13. Inne
13.1 Informuję, że kurs przewodnikowski „Próby wodzów” ukończyli:
-dh. Kinga Serafin
-dh. Katarzyna Warchałowska
-dh. Kinga Samborska
-dh. Maria Śliwa
-dh. Klaudia Kasprowicz
-dh. Magdalena Jakubowicz
-dh. Julia Jurczak
-dh. Zofia Jung
-dh. Kamila Stępień
-dh. Izabela Hajdukiewicz
-dh. Klaudia Metowska
-dh Grzegorz Wróblewski
-dh Łukasz Kondrak 
-dh Maciej Woźniak
-dh Andrzej Serafin
-dh Antoni Pawlak
-dh Salomon Zaczek
-dh Hubert Mojeścik

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji