Rozkaz L. 7/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 31.07.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2016

 

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/ przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.07.2016r. zamykam próbę,
przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Alicję Niepokój
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.07.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Kacpra Tomaszewskiego

                                            

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji