Rozkaz L. 6/2016

Kielce, 30.06.2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2016  

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów

6.1.1. Mianuję phm. Sebastiana Kucharza komendantem obozu Szczepu Pikującego Orła,
w Centurii, organizowanego w dniach 3-24.07.2016r.
6.1.2. Mianuję phm. Adama Niepokoja komendantem obozu 8KSDHi, w Goreniu, organizowanego w dniach 3-23.07.2016r.
6.1.3. Mianuję hm. Ariane Bejma-Woźniaczke komendantem obozu Harcerskiego Szczepu Buki, w Janowie, odbywającego się w dniach 2-16.07.2016r.
6.1.4. Mianuję phm. Macieja Stachurskiego komendantem obozu wędrownego Harcerskiego Szczepu Buki, w Sudetach, odbywającego się w dniach 25-31.07.2016r.
6.1.5. Mianuję hm. Katarzynę Hordziejewicz komendantem obozu Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, w Centurii, odbywającego się w dniach 24.07.2016r.-13.08.2016r.

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika.

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.06.2016r. zamykam próbę na stopień przewodnika następującym druhom:
– Jakub Raduszewski
– Jakub Stanek

 

                                               

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji