Rozkaz L. 4/2016

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 30.04.2016 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2016

 

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Wojciecha Sidorowicza z funkcji namiestnika harcerskiego.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję pwd. Zuzannę Krzysztofik na funkcję namiestnika harcerskiego.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 7 KDZ „Dzielne Smoki” pwd. Jędrzeja Pawlaka.
Dziękuję za pracę włożoną w życie drużyny.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 7 KDZ „Dzielne Smoki” dh. Kacpra Tomaszewskiego.
Życzę udanej pracy i licznych sukcesów.
13. Inne
13.1. Przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnie Alicji Niepokój.

 

                                               

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji