Rozkaz L.12/2016

Kielce, 31.12.2016 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L.12/2016

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.2. Zwalniam pwd. Adriana Janika z funkcji drużynowego 2 KDH.
Dziękuję za poświęcony czas i pracę.
3.3.3.  Mianuję dh. Julię Jurczyk drużynową 51 KDH.
3.3.4. Mianuję pwd. Łukasza Jasińskiego drużynowym 2 KDH.
Życzę powodzenia w pracy z drużyną.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.12.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Katarzynę Warchałowską. 
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.12.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Iwonę Kozłowską. 
7.1.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.12.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Kamila Brandeburga.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.12.2016r. otwieram pwd. Łukaszowi Jasińskiemu próbę na stopień podharcmistrza.

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaje do wiadomości, że z dniem 06.12.2016r. zgodnie z § 25 Statutu ZHP, 
hm. Emil Misztal wystąpił z szeregów Związku Harcerstwa Polskiego.

Dziękuję za wspólne lata w służbie instruktorskiej.

Czuwaj !

Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji