Rozkaz L.11/2016

Kielce, 2016-11-30

Związek Harcerstwa Polskiego  

Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.11/2016

 

Druhny i Druhowie,

 

3. Drużyny

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam pwd. Weronikę Dziedzic z funkcji drużynowej 43 KDH.

3.3.2. Zwalniam pwd. Adriannę Raczkiewicz z funkcji drużynowej 45 KDH-ek.

3.3.3. Zwalniam dh. Kamila Brandeburga z funkcji drużynowego 46 KDH-y.

Dziękuję za poświęcony czas i pracę.

3.3.4. Mianuję dh. Grzegorza Wróblewskiego drużynowym 43 KDH.

3.3.5. Mianuję dh. Marię Śliwę drużynową 45 KDH-ek.

3.3.6. Mianuję dh. Salomona Zaczek drużynowym 46 KDH-y.

Życzę powodzenia w pracy z drużyną.

 

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.11.2016r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Aleksandrę Sławińską

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.10.2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Julii Jurczak.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.11.2016r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Hubertowi Mojeścikowi.

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.11.2016r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Joannie Zarzyckiej.

 

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za udział w wydarzeniu organizowanym przez stowarzyszenie SIEBIEGA „Akcja taka żeby przegonić raka” druhnom i druhom 
w składzie:

-dh. Kinga Kabała

-dh. Aleksandra Turek

-dh. Wiktor Gajos

-dh. Michał Robak

-dh. Mikołaj Górski

-dh. Hubert Mojeścik

 

12.2. Udzielam pochwały za udział w IX Biegu Niepodległości organizowanym przez stowarzyszenie SIEBIEGA, druhom i druhnom w składzie:

-dh. Izabela Hajdukiewicz

-dh. Sara Krzysztofik

-dh. Zofia Jung

-pwd. Adrian Janik

-pwd. Jędrzej Pawlak

-pwd. Łukasz Jasiński

-dh. Michał Robak

-dh. Mikołaj Górski

-dh. Hubert Mojeścik

-dh. Jakub Górski

-dh. Maurycy Włosek

-dh. Antoni Pawlak

12.3. Udzielam pochwały za pomoc w organizacji akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze”  druhom w składzie:

-pwd. Jędrzej Pawlak

-pwd. Adrian Janik

-dh. Hubert Mojeścik

-dh. Michał Robak

Czuwaj!

 

Piotr Wychowaniec

komendant Hufca Kielce – Południe

 

dodał: Zespół Promocji