Rozkaz L. 9/2015

Kielce, 22.12.2015 r. 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 9/2015 

2. Hufiec

2.1. Zwolnienia w komendzie hufca

2.1.1 Zwalniam z funkcji członka Zespołu Kadry Kształcącej następujących instruktorów :

-hm. Artura Skobla

-pwd. Aleksandrę Michalską

2.1.2 Zwalniam z funkcji członka Zespołu Promocji i Informacji druha phm. Wojciecha

Sidorowicza

Dziękuję bardzo za poświęcony czas i włożoną prace w rozwój zespołów.

2.2. Mianowania w komendzie hufca

2.2.1 Mianuję druhnę Kingę Stępnik na funkcję Szefa Biura Hufca.

2.2.2 Mianuję druha Kacpra Tomaszewskiego na funkcję Opiekuna Siedziby Hufca.

2.2.3 Mianuję druhnę pwd. Magdalenę Gruszczyńską na funkcję Lokalnego Administratora

Ewidencji ZHP.

3. Drużyny

3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów

3.1.1. Nadaję 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek, działającej przy Szkole Podstawowej nr.2

w Kiecach, imię hm. Anny Zawadzkiej.

Gratulujemy pozytywnego zakończenia Kampanii Bohater.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” pwd. Karolinę

Łakomiec.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 32 KGZ „Odlotowe Pszczółki” druha Karola

Moskala

4. Kręgi

4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach

4.2.1 Zwalniam z funkcji przewodniczącej Czarnego Kręgu Instruktorskiego przy 8 KSDHiZ

pwd/phm. Aleksandrę Michalską.

4.2.2 Mianuję na funkcję przewodniczącej Czarnego Kręgu Instruktorskiego przy 8 KSDHiZ

phm. Darię Zielińską

Dziękuje za dotychczasową pracę.

Życzę mianowanemu druhowi i druhnie powodzenia oraz satysfakcji z pełnienia nowej

funkcji.

7. Mianowania instruktorów

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 10.10.2015r. otwieram próbę na

stopień przewodnika druhowi Kamilowi Brandenburgowi.

7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 07.12.2015r. otwieram próbę na

stopień przewodnika druhowi Karolowi Moskalowi.

7.2.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16.11.2015r. otwieram próbę na

stopień przewodniczki druhnom:

– Iwonie Kozłowskiej

– Alicji Niepokój

– Aleksandrze Sławińskiej

7.4 Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 29.06.2015r. otwieram próbę na

stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza pwd. Marcie Bieniek i pwd. Konradowi

Kulakowi.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji