Rozkaz L. 8/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  04.11.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 8/2015

 

Druhny i Druhowie,

Przed nami nowy rok harcerski i nowa kadencja komendy naszego hufca. Zupełnie nowej komendy, której członkowie będą wspólnie pracować i rozwijać Hufiec Kielce-Południe. Będziemy wprowadzać kolejne zmiany, kolejne usprawnienia, które będą nam pomagać w codziennej służbie. Będziemy podążać drogą, którą wskazuje Misja ZHP i nasze wspólne pragnienie bycia lepszymi, niż jesteśmy dzisiaj.

Czy wspominane przeze mnie dwa lata temu słowa Naczelnego Skauta Świata są nadal aktualne? Bezdyskusyjnie tak! „Życie bez przygód byłoby strasznie głupie”. Pamiętajcie, że harcerstwo, to przede wszystkim wspaniała przygoda. Niech ten cytat przyświeca Wam w codziennej pracy, a Waszą nagrodą niech będą Wasze zuchy i harcerze oraz ich wspomnienia, które właśnie powstają dzięki Wam.

1. Wyjątki z rozkazu L.17/2015 z dnia 8 października 2015 roku Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP:

„2. Hufce
2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów
Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 26 września 2015 r.
2.3.1. W sprawie wyborów członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP:
– phm. Izabela Drogosz – przewodnicząca,
– phm. Maciej Stachurski – zastępca przewodniczącego
– pwd. Przemysław Róziewicz – członek
– pwd. Łukasz Żórawski – członek
2.3.3. W sprawie wyboru Komendy Hufca ZHP:
– hm. Piotr Wychowaniec – komendant Hufca
– phm. Adam Niepokój – zastępca komendanta hufca ds. programowych,
– phm. Sebastian Kucharz – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
– pwd. Małgorzata Stokowiec – skarbnik
– phm. Katarzyna Hordziejewicz – członkini Komendy Hufca
– phm. Magdalena Wychowaniec – członek Komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą.
– pwd. Weronika Dziedzic – członek Komendy Hufca „

2. Hufiec

2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefa Komisji Stopni Instruktorskich mianuję na funkcje członka Komisji hm. Pawła Majkę.

2.2.2. Mianuję na funkcje namiestników następujące Druhny i Druhów:
– hm. Milot Jakubowski – namiestnik zuchowy
– phm. Wojciech Sidorowicz – namiestnik harcerski
– pwd. Ludwik Pisarski – namiestnik starszoharcerski
– pwd. Barbara Komorniczak – namiestnik wędrowniczy
Dziękuje Wam za podjęcie tego wyzwania, życzę żeby przynosiło ono wyłącznie radość i satysfakcję.
2.2.3. Zwalniam z funkcji Szefa Zespołu Kadry Kształcącej hm. Wojciecha Wychowańca. Dziękuje Druhowi za znakomitą służbę i życzę sukcesów na dalszej kształceniowej ścieżce.
2.2.4. Mianuję na funkcję Szefa Zespołu Kadry Kształcącej phm. Wojciecha Sidorowicza. Życzę Druhowi owocnej pracy i satysfakcji z kształtowania naszej kadry.

3. Drużyny

3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie starszoharcerskiej przy Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach.

3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 34 KGZ „Strażnicy Żywiołów” dh. Dominikę Dudę i dziękuje za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 43 KDH pwd. Annę Moćko i dziękuje za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 29 KDH „Bukowina” dh. Mateusza Borowca i dziękuje za dotychczasową pracę.
3.3.4. Mianuję na funkcję drużynowej 34 KGZ „Strażnicy Żywiołów” pwd. Annę Moćko.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowej 43 KDH pwd. Weronikę Dziedzic.
3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 29 KDH „Bukowina” dh. Dominikę Dudę.
3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowego Próbnej Drużyny Starszoharcerskiej przy Gimnazjum nr 9 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kielcach dh. Mateusza Borowca.
Życzę Druhnom i Druhowi powodzenia na nowych funkcjach oraz satysfakcji płynącej z pełnienia przyjętych obowiązków.

8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2014/2015 następującym druhnom i druhom:

hm. Adam Massalski
hm. Maciej Wlazło
hm. Piotr Prokop
hm. Łukasz Kordyzon
hm. Paweł Majka
hm. Wojciech Wychowaniec
hm. Emil Misztal
hm. Artur Sobel
hm. Aleksandra Polesek
hm. Adam Rukat
hm. Katarzyna Sieradzan
hm. Milot Jakubowski
phm. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Katarzyna Nobis-Wlazło
phm. Katarzyna Karczmarczyk
phm. Maciej Stachurski
phm. Anita Chlebna
phm. Cezary Jastrzębski
phm. Magdalena Soprych
phm. Marcin Pawelec
phm. Monika Kasprzyk
phm. Aleksandra Michalska
phm. Daria Zielińska
phm. Adam Niepokój
phm. Magdalena Wiecheć
phm. Wojciech Sidorowicz
phm. Michał Kozera
phm. Izabela Drogosz
phm. Sebastian Kucharz
phm. Patrycja Wrzosek
pwd. Jędrzej Pawlak
pwd. Łukasz Jasiński
pwd. Adrian Janik
pwd. Adrianna Adamska
pwd. Dariusz Lachowski
pwd. Marta Bieniek
pwd. Weronika Dziedzic
pwd. Anna Moćko
pwd. Małgorzata Stokowiec
pwd. Piotr Laczek
pwd. Arkadiusz Gądek
pwd. Łukasz Żórawski
pwd. Aleksandra Karcz
pwd. Konrad Kulak
pwd. Ludwik Pisarski
pwd. Karolina Łakomiec
pwd. Gaweł Bartosik
pwd. Barbara Komorniczak
pwd. Karolina Mazurek
pwd. Łukasz Szczepański
pwd. Katarzyna Szwed
pwd. Maja Szafraniec
pwd. Przemek Kubera
pwd. Zuzanna Krzysztofik
pwd. Weronika Zdeb
pwd. Patryk Lesiak
pwd. Michał Bartoszewicz
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Ewa Obara
pwd. Marta Kostka
pwd. Wojciech Sieradzan
pwd. Przemysław Róziewicz
pwd. Wojciech Jarosz
pwd. Agata Poniewierska
pwd. Klaudia Kowalik
pwd. Piotr Salwa
pwd. Magdalena Gruszczyńska
pwd. Anna Jachowicz
pwd. Ada Raczkiewicz

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody.
12.1. Udzielam pochwały dh. Kamilowi Brandeburg oraz członkom 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego za przygotowanie strony organizacyjne Zjazdu Hufca.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji