Rozkaz L. 7/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  5.09.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 7/2015

 

Druhny i Druhowie,

 1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zgodnie z § 48 Statutu ZHP zwołuje na dzień 26.09.2015 na godzinę 15.00 Zjazd Zwykły Hufca Kielce-Południe. Zjazd odbędzie się w sali kolumnowej VI Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach.

 1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd zwykły Hufca Kielce – Południe:

 1. hm. Piotr Wychowaniec –Komendant hufca,
 2. hm. Paweł Majka – Z-ca Komendanta Hufca,
 3. phm. Izabela Drogosz – Z-ca Komendanta Hufca, Skarbnik Hufca,
 4. hm. Milot Jakubowski – Członek Komendy Hufca,
 5. pwd. Marta Bieniek – Członek Komendy Hufca, p.o. Komendanta Szczepu BUKI,
 6. phm. Monika Kasprzyk – Członek Komendy Hufca,
 7. hm. Wojciech Wychowaniec – Członek Komendy Hufca, Szef ZKK Hufca,
 8. pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 9. phm. Anita Chlebna – Członek Komisji Rewizyjnej,
 10. hm. Emil Misztal – Członek Komisji Rewizyjnej,
 11. phm. Katarzyna Hordziejewicz – Komendant Szczepu BSDG,
 12. phm. Adam Niepokój – Komendant Szczepu 8 KSDHiZ
 13. hm. Katarzyna Sieradzan – Przewodnicząca KSI, Członek Rady Chorągwi, Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
 14. hm. Aleksandra Polesek – Członek KSI,
 15. phm. Magdalena Soprych – Stachurska – Członek KSI,
 16. phm. Cezary Jastrzębski – Członek KSI,
 17. hm. Maciej Wlazło – Członek KSI, Przewodniczący Błękitnego Kręgu Instruktorskiego, Wiceprzewodniczący CKR,
 18. phm. Magdalena Wiecheć – Szef Zespołu Promocji i Informacji, Członek ZKK,
 19. dh. Jakub Stanek – członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
 20. dh. Katarzyna Stanek – członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
 21. phm. Daria Zielińska – członek ZKK
 22. pwd. Klaudia Kowalik – członek ZKK
 23. pwd. Aleksandra Michalska – Członek ZKK, Przewodniczący Czarnego Kręgu Instruktorskiego,
 24. phm. Patrycja Wrzosek – Członek ZKK,
 25. phm. Marcin Pawelec – Członek ZKK,
 26. hm. Artur Skobel – Członek ZKK,
 27. phm. Wojciech Sidorowicz – Członek ZKK,
 28. phm. Maciej Stachurski – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Harcerskim Szczepie Buki,
 29. hm. Piotr Prokop – Wiceprzewodniczący KSI przy GK ZHP,
 30. pwd. Jędrzej Pawlak – Drużynowy 7 KDZ,
 31. dh. Bartosz Władarz – Drużynowy 12 KGZ,
 32. pwd. Gaweł Bartosik – Drużynowy 22 KGZ, członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
 33. pwd. Karolina Łakomiec – Drużynowa 32 KGZ,
 34. dh. Dominika Duda – Drużynowa 34 KGZ, członek Zespołu Promocji i Informacji Hufca,
 35. dh. Aleksandra Rak – Drużynowa 42 KGZ,
 36. pwd. Barbara Komorniczak – Drużynowa 8 KDH-ek,
 37. pwd. Piotr Laczek – Drużynowy 8 KDH-y,
 38. dh. Jan Bzinkowski – Drużynowy 18 KDH-y,
 39. phm. Sebastian Kucharz – Komendant Szczepu SPO, Drużynowy 21 KDH,
 40. dh. Iwona Kozłowska – Drużynowa 23 KDH-ek,
 41. dh. Mateusz Borowiec – Drużynowy 29 KDH,
 42. pwd. Anna Jachowicz – Drużynowa 41 KDH,
 43. pwd. Anna Moćko – Drużynowa 43 KDH,
 44. pwd. Adrianna Raczkiewicz – Drużynowa 45 KDH-ek,
 45. dh. Kamil Brandeburg – Drużynowy 46 KDH-y,
 46. pwd. Łukasz Jasiński – Drużynowy 51 KDH,
 47. dh. Alicja Niepokój – Drużynowa 73 KDH-ek,
 48. dh. Ewa Śmigaj – Drużynowa 101 KDH,
 49. pwd. Adrian Janik – Drużynowy 2 KDH,
 50. pwd. Małgorzata Stokowiec – Szefowa biura hufca.

Czuwaj!

Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji