Rozkaz L. 6/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Kielce 2015-07-31
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L.6/2015

Druhny i Druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 Kieleckiej Drużyny Harcerek pwd. Karolinę Mazurek.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 29 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” phm. Katarzynę Kaczmarczyk.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 18 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Klemensa „Klimka” Bachledy.
Dziękuję Druhnom i Druhowi za służbę na tej najważniejsze w naszym ruchu funkcji. Życzę dalszych sukcesów na ścieżce instruktorskiej oraz w życiu prywatnym.
3.3.4. Mianuje na funkcję drużynowej 73 Kieleckiej Drużyny Harcerek dh. Alicję Niepokój.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 29 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej „Bukowina” dh. Mateusza Borowca.
3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowego 18 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Klemensa „Klimka” Bachledy dh. Jana Bzinkowskiego.
Gratuluję i życzę sukcesów oraz satysfakcji z tej niełatwej służby, która jest przed Wami.
7. Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2015 zamykam próbę na stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego następujące druhny i druhów:
– Adriana Janika
– Łukasza Jasińskiego
– Karolinę Łakomiec
– Annę Moćko
– Gawła Bartosika
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2015 otwieram próbę na stopień przewodnika/przewodniczki druhnie Katarzynie Warchałowskiej i druhom Adrianowi Metowskiemu i Jakubowi Stankowi.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2015 otwieram próbę na stopień podharmistrzyni/podharcmistrza pwd. Zuzannie Krzysztofik i pwd. Ludwikowi Pisarskiemu.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji