Rozkaz L. 5/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.05.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

Rozkaz L. 5/2015

 

Druhny i Druhowie,

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam hm. Wojciecha Wychowańca z funkcji szefa Zespołu Kadry Kształcącej.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję phm. Wojciecha Sidorowicza na funkcję szefa Zespołu Kadry Kształcącej.
2.2.2. Na wniosek szefa Zespołu Kadry Kształcącej hufca mianuję na funkcje członków Zespołu druhny: Darię Zielińską i Klaudię Kowalik.

4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kręgu Pikującego Orła hm. Adama Rukata. Dziękuję Druhowi za wykonaną służbę instruktorską. Życzę powodzenia w dalszej pracy harcerskiej oraz w życiu prywatnym i zawodowym.
4.2.2. Mianuję na funkcję przewodniczącej Kręgu Pikującego Orła hm. Katarzynę Sieradzan. Życzę powodzenia w wypełnianiu tej ważnej funkcji.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2015 otwieram próbę na stopień przewodnika:
– dh. Dominice Duda
– dh. Katarzynie Stanek
– dh. Robertowi Fąfara
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.05.2015 otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Jakubowi Raduszewskiemu.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 13.04.2015 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza: pwd. Wojciechowi Sidorowiczowi.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 04.05.2015 otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. Barbarze Komorniczak.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji