Rozkaz L. 4/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  05.04.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2015

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefowej Zespołu Promocji i Informacji hufca zwalniam z funkcji członków Zespołu dh. Aleksandrę Łabudę i pwd. Przemysława Kuberę.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Na wniosek szefowej Zespołu Promocji i Informacji hufca mianuję na funkcje członków Zespołu następujące druhny i druhów:
– Jakub Stanek
– Katarzyna Stanek
– Gaweł Bartosik
– Dominika Duda

13. Inne
13.1. Na wniosek szefa Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy nr. 12/2015/WPP, hm. Artura Skobla, przyznaję odznakę Ratownik ZHP następującym druhnom i druhom:
– Katarzyna Stanek
– Jakub Stanek
– Iwona Kozłowska
– Andrzej Serafin
– Kamil Brandeburg
– Maria Zapała
– Łukasz Jasiński
– Gaweł Bartosik
– Aleksander Szmal
– Jakub Raduszewski

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji