Rozkaz L. 3/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  15.03.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2015

 

Druhny i druhowie,

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę wędrowniczą działającą przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Nadaję drużynie numer i nazwę: 2 Kielecka Drużyna Harcerzy im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Gratuluję!
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Adriana Janika drużynowym 2 KDH.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowym im. Zawiszy Czarnego phm. Pawła Majkę. Bardzo dziękuję za wypełnioną służbę i życzę dalszych sukcesów w pracy instruktorskiej oraz życiu prywatnym i zawodowym.
5.3.2. Mianuję na funkcję komendanta 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowym im. Zawiszy Czarnego phm. Adama Niepokoja. Życzę Druhowi satysfakcji, radości i sukcesów w pracy instruktorskiej na tak ważnej funkcji.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Zwalniam phm. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji komendantki Zimowiska Zuchowego Hufca, w Pińczowie, organizowanego w dniach 23-28.02.2015. Bardzo dziękuję Druhnie za wzorowe przeprowadzenie przedsięwzięcia oraz zmobilizowanie kadry do wspólnego działania.
6.1.2. Zwalniam phm. Adama Niepokoja z funkcji komendanta Zimowiska 8 KDH-ek i 8 KDH-y, w Białym Dunajcu, organizowanego w dniach 17-20.02.2015. Bardzo dziękuję Druhowi za wykonaną służbę.

12. Pochwały, wyróżnienia i nagrody
12.1. Udzielam pochwały i bardzo dziękuję wszystkim instruktorom i harcerzom, którzy zaangażowali się w organizację Zimowiska Zuchowego naszego hufca:
Dh. Adamowi Niepokojowi za pomoc w organizacji całego przedsięwzięcia.
Dh. Ludwikowi Pisarskiemu za pomoc w organizacji sprzętu i opiekę nad zuchami.
Dh. Małgorzacie Stokowiec za rozliczenie zimowiska.
Dh. Jędrzejowi Pawlakowi i dh. Bartoszowi Władarzawi za zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie programu zimowiska.
Dh. Ewa Śmigaj za organizację kuchni.
Dziękuję druhnom i druhom odpowiedzialnym za opiekę nad dziećmi, realizację programu oraz każdą inną bardzo wartościową pomoc:
Aleksandra Karcz
Aleksandra Polesek
Aleksandra Łabuda
Klaudia Kowalik
Milot Jakubowski
Sebastian Kucharz
Marta Bieniek
Adrian Janik
Julia Jurczak
Hubert Mojeścik
Antonii Pawlak
Kacper Tomaszewski
Katarzyna Warchałowska
Klaudia Kasprowicz
Klaudia Metowska
Jakub Stanek
Bartosz Władarz – drużynowy
Wiktoria Adamiec
Natalia Kowalska
Karolina Łakomiec – drużynowa
Karol Moskal
Dominika Duda – drużynowa
Róża Okoń
Aleksandra Pulut
Aleksandra Rak – drużynowa
Maciej Woźniak
Jędrzej Pawlak – drużynowy
Karol Tomaszewski
Marta Włosek
Pola Hildebrandt-Ryczek
Aleksandra Sławińska

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji