Rozkaz L. 2/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  15.02.2015 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2015

 

Druhny i druhowie,

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję phm. Sebastiana Kucharza na funkcję komendanta Szczepu Pikującego Orła.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Katarzynę Hordziejewicz komendantką Zimowiska Zuchowego Hufca, w Pińczowie, organizowanego w dniach 23-28.02.2015.
6.1.2. Mianuję phm. Adama Niepokoja komendantem Zimowiska 8 KDH-ek i 8 KDH-y, w Białym Dunajcu, organizowanego w dniach 17-20.02.2015.

7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.02.2015. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Sebastianowi Kucharzowi.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji