Rozkaz L. 1/2015

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                          Kielce, 31.01.2015 r.
Komendant Hufca Kielce Południe

                                                                                                                                                                                                                                                           

Rozkaz L. 1/2015

 

Druhny i Druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 34 KGZ Strażnicy Żywiołów pwd. Weronikę Dziedzic.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 8 KDH-y im. Zawiszy Czarnego pwd. Przemysława Kuberę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego dh. Darię Szotę.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego pwd. Wojciecha Sidorowicza.

Bardzo dziękuję Druhnom i Druhom za pełnienie służby instruktorskiej. Życzę dalszych sukcesów w działalności harcerskiej oraz życiu prywatnym i zawodowym.

3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowej 34 KGZ Strażnicy Żywiołów dh. Dominikę Dudę.
3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowego 8 KDH-y im. Zawiszy Czarnego pwd. Piotra Laczka.
3.3.7. Mianuję na funkcję drużynowej 8 KDH-ek im. Zawiszy Czarnego pwd. Barbarę Komorniczak.
3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowego 46 KDH-y im. gen. Mariusza Zaruskiego dh. Kamila Brandeburga. Informuję, że opiekunem drużyny został pwd. Wojciech Sidorowicz.

Życzę wszystkim nowym drużynowym powodzenia i licznych sukcesów w pełnieniu służby na nowej funkcji.

5. Szczepy, związki drużyn
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta Szczepu Pikującego Orła phm. Milota Jakubowskiego. Bardzo dziękuję za wypełnioną służbę i życzę dalszych sukcesów w pracy instruktorskiej oraz życiu prywatnym i zawodowym.
5.3.2. Mianuję na funkcję pełniącego obowiązki komendanta Szczepu Pikującego Orła pwd. Sebastiana Kucharza. Życzę Druhowi satysfakcji, radości i sukcesów w pracy instruktorskiej na tak ważnej funkcji.

7. Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.12.2014 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Adriannę Raczkiewicz.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 12.01.2015 otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie Ewie Śmigaj.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14.12.2014 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni: pwd. Patrycji Wrzosek, pwd. Darii Zielińskiej.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji