Rozkaz L. 9/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 21.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L. 9/2014

 

Druhny i Druhowie,

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.09.2014 zamykam próbę na

stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Jędrzeja

Pawlaka.

7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika

7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20.09.2014r. otwieram próbę na

stopień przewodnika dh. Łukaszowi Jasińskiemu.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji