Rozkaz L.10/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 30.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.10/2014

 Druhny i Druhowie

2. Hufiec

2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.

2.3.1. Mianuję komendę Kursu Przewodnikowskiego Hufca Kielce-Południe, który odbędzie

się w terminach 10-12.10.2014 i 24-26.10.2014 w Nowej Słupi, w składzie:

hm. Wojciech Wychowaniec – komendant

phm. Magdalena Wiecheć

phm. Marcin Pawelec

pwd. Wojciech Sidorowicz

pwd. Aleksandra Michalska

pwd. Patrycja Wrzosek

phm. Adam Niepokój

pwd. Małgorzata Stokowiec

pwd. Piotr Laczek

2.3.2. Mianuję zespół projektowy organizujący 10. Urodziny hufca Kielce-Południe, w

terminie 13.12.2014., w składzie:

– phm. Maciej Stachurski – koordynator projektu

– pwd. Aleksandra Karcz

– dh. Łukasz Jasiński

– dh. Mateusz Borowiec

7. Mianowania instruktorów

7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.09.2014 zamykam próbę na

stopień przewodnika ze skutkiem negatywnym następującym druhnom i druhom:

– dh. Aleksandra Chamera

– dh. Agnieszka Iwańska

– dh. Aleksandra Łabuda

– dh. Natalia Wesołowska

– dh. Anna Wojnowska

– dh. Malwina Piwowarska

– dh. Maciej Rzepka

– dh. Michał Pawelec

7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza

7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 25.09.2014. zamykam próbę na

stopień podharcmistrzyni ze skutkiem negatywnym pwd. Ewie Obarze.

14. Sprostowania

14.1. Informuję, że w rozkazie L. 7/2014 z dnia 01.09.2014 w punkcie 3.3.6. błędnie podano

nazwisko opiekuna 23 KDH-ek. Było: pwd. Aleksandra Michalska, powinno być: pwd.

Aleksandra Karcz.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji