Rozkaz L. 7/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 1.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2014

 

 

Druhny i Druhowie

3. Drużyny
3.2.Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie wędrowniczej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 KDZ „Dzielne Smoki” dh. Aleksandrę Cedro i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 23 KDH-ek pwd. Aleksandrę Karcz i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowego 51 KDH  dh. Jędrzeja Pawlaka i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowej 101 KDH pwd. Adriannę Adamską i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.5. Mianuję na funkcję drużynowego 7 KDZ „Dzielne Smoki” dh. Jędrzeja Pawlaka. Informuję, że opiekunem drużyny został Damian Szczepańczyk.
3.3.6. Mianuję na funkcję drużynowej 23 KDH-ek dh. Iwonę Kozłowską. Informuję, że opiekunem drużyny została pwd. Aleksandra Michalska.
3.3.7 Mianuję na funkcję drużynowego 51 KDH dh. Łukasza Jasińskiego. Informuję, że opiekunem drużyny została p. Barbara Pawlak.
3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowego 101 KDH dh. Konrada Słowińskiego. Informuję, że opiekunem drużyny została pwd. Adrianna Adamska.
3.3.9. Mianuję na funkcję drużynowego Próbnej Drużyny Wędrowniczej przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego dh. Adriana Janika. Informuję, że opiekunem drużyny został Artur Burczyn.

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji