Rozkaz L. 8/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 1.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2014

 

 

Druhny i Druhowie

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zgodnie ze Statutem ZHP, Uchwałą nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 12 stycznia 2014 r. – Ordynacja wyborcza ZHP oraz Uchwałą Nr 2/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Komendy Chorągwi Kieleckiej ZHP w sprawie zwołania Zjazdu ZHP Chorągwi Kieleckiej, zwołuje nadzwyczajny zjazd Hufca ZHP Kielce-Południe w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Kieleckiej, który odbędzie się w dniu 21.09.2014. o godzinie 10.00 w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd sprawozdawczy i nadzwyczajny Hufca Kielce – Południe:

1. hm. Piotr Wychowaniec –Komendant hufca,
2. phm. Paweł Majka – Z-ca Komendanta Hufca, Komendant Szczepu 8 KSDHiZ,
3. phm. Izabela Drogosz – Z-ca Komendanta Hufca, Skarbnik Hufca,
4. phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu SPO,
5. pwd. Marta Bieniek – Członek Komendy Hufca, p.o. Komendanta Szczepu BUKI,
6. phm. Monika Kasprzyk – Członek Komendy Hufca,
7. hm. Wojciech Wychowaniec – Członek Komendy Hufca, Szef ZKK Hufca,
8. pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
9. phm. Anita Chlebna – Członek Komisji Rewizyjnej,
10. phm. Emil Misztal – Członek Komisji Rewizyjnej,
11. phm. Katarzyna Hordziejewicz –Komendant Szczepu BSDG,
12. hm. Katarzyna Sieradzan – Przewodnicząca KSI, Członek Rady Chorągwi,
13. hm. Aleksandra Polesek – Członek KSI,
14. phm. Magdalena Soprych – Stachurska – Członek KSI,
15. phm. Cezary Jastrzębski – Członek KSI,
16. hm. Maciej Wlazło – Członek KSI, Przewodniczący Błękitnego Kręgu Instruktorskiego, Wiceprzewodniczący CKR,
17. phm. Magdalena Wiecheć – Szef Zespołu Promocji i Informacji, Członek ZKK,
18. pwd. Przemysław Kubera – Członek Zespołu Promocji i Informacji, Drużynowy 8KDH-y,
19. dh. Aleksandra Łabuda – Członek Zespołu Promocji i Informacji,
20. pwd. Wojciech Sidorowicz – Członek Zespołu Promocji i Informacji, Członek ZKK, Drużynowy 46 KDH-y,
21. pwd. Aleksandra Michalska – Członek ZKK, Przewodniczący Czarnego Kręgu Instruktorskiego,
22. pwd. Patrycja Wrzosek – Członek ZKK,
23. phm. Marcin Pawelec – Członek ZKK,
24. phm. Artur Skobel – Członek ZKK,
25. hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
26. phm. Maciej Stachurski – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Harcerskim Szczepie Buki,
27. hm. Piotr Prokop – Wiceprzewodniczący  KSI przy GK ZHP,
28. dh Jędrzej Pawlak – Drużynowy 7 KDZ,
29. dh Bartosz Władarz – Drużynowy 12 KGZ,
30. dh Gaweł Bartosik – Drużynowy 22 KGZ,
31. dh. Karolina Łakomiec – Drużynowa 32 KGZ,
32. pwd. Weronika Dziedzic – Drużynowa 34 KGZ,
33. dh. Aleksandra Rak – Drużynowa 42 KGZ,
34. dh. Daria Szota – Drużynowa 8 KDH-ek,
35. pwd. Ludwik Pisarski – Drużynowy 18 KDH-y,
36. pwd. Sebastian Kucharz – Drużynowy 21 KDH,
37. dh. Iwona Kozłowska – Drużynowa 23 KDH-ek,
38. phm. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 29 KDH,
39. dh. Anna Jachowicz – Drużynowa 41 KDH,
40. dh. Anna Moćko – Drużynowa 43 KDH,
41. dh. Adrianna Raczkiewicz – Drużynowa 45 KDH-ek,
42. dh Łukasz Jasiński – Drużynowy 51 KDH,
43. dh. Karolina Mazurek– Drużynowa 73 KDH-ek,
44. dh Konrad Słowiński – Drużynowy 101 KDH,
45. dh. Adrian Janik – Drużynowy Próbnej Drużyny Wędrowniczej  przy I LO,
46. pwd. Małgorzata Stokowiec – Szefowa biura hufca.

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji