Rozkaz L. 6/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                  Kielce, 30.06.2014 r.     
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.6/2014

 

Druhny i Druhowie,
dobiega końca nasz kolejny rok harcerski. Kwaterki obozowe już uwijają się z budowaniem obozów. Drużynowi szlifują programy. Cała energia kadry instruktorskiej skierowana jest na zaczynające się już za tydzień obozy i kolonie. Wykorzystajcie ten najbliższy czas jak najlepiej. Życzę Wam, w imieniu komendy hufca, bezpiecznych i pełnych niezapomnianych przygód obozów, kolonii i wędrówek.
Pamiętajcie, żeby w gronie drużyn podsumować Wasze programy. Wyciągnijcie konstruktywne wnioski i już na obozach zacznijcie programować nadchodzący rok. Kolejny rok Waszej instruktorskiej służby.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje:
1.2.1. Informuję, że komenda hufca na zbiórce dnia 08.06.2014 r. przyjęła następujące uchwały:
– Uchwałę nr 1/2014 w sprawie zasad prowadzenia finansów i organizacji imprez w Hufcu Kielce-Południe.
– Uchwałę nr 2/2014 w sprawie zasad prowadzenia ewidencji i kart członkowskich ZHP.

3. Drużyny
3.1. Nadanie imion, nazw, sztandarów
3.1.1. Na wniosek drużynowej, pwd. Karoliny Mazurek, otwieram Kampanię Bohater 73 Kieleckiej Drużynie Harcerek. Drużyna stara się o imię hm. Anny Zawadzkiej.
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek drużynowego, pwd. Michała Dąbrowskiego, z dniem dzisiejszym rozwiązuję 69 KDH „Nadir”.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek zainteresowanego zwalniam z funkcji drużynowego 69 KDH „Nadir” pwd. Michała Dąbrowskiego. Bardzo dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 12 KGZ „Leśne Ludki” phm. Milota Jakubowskiego. Dziękuję druhowi za wykonaną pracę.
3.3.3. Mianuję na funkcję drużynowego 12 KGZ „Leśne Ludki” dh. Bartosza Władarza. Informuję, że opiekunem gromady został phm. Milot Jakubowski.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Milota Jakubowskiego komendantem obozu Szczepu Pikującego Orła i Błękitnego Szczepu Dzieci Gór w Zarzęcinie nad zalewem Sulejowskim, organizowanego w dniach 6-26 lipca 2014 r.
6.1.2. Mianuję phm. Pawła Majkę komendantem obozu 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego i Harcerskiego Szczepu Buki w Centurii koło Ogrodzieńca, organizowanego w dniach 6-26 lipca 2014 r.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 02.06.2014 zamykam próbę na stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Ludwika Pisarskiego.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2014 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego:
– dh. Zuzannę Krzysztofik
– dh. Karolinę Mazurek
7.2. Otwarcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2014 otwieram próbę na stopień przewodnika:
– dh. Gawłowi Bartosikowi
– dh. Karolinie Łakomiec
– dh. Bartoszowi Władarzowi
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2014 otwieram próbę na stopień przewodnika:
– dh. Mateuszowi Borowcowi
– dh. Kindze Stępnik
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 15.06.2014 zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Adamowi Niepokojowi.
7.4. Otwarcie prób na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza.
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 22.06.2014 otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Magdalenie Gruszczyńskiej.

12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały i bardzo dziękuję za zaangażowanie w organizację ogniska kończącego rok harcerski hufca następującym druhnom i druhom:
– phm. Milotowi Jakubowskiemu
– pwd. Karolinie Mazurek
– dh. Bartoszowi Władarzowi

  

Czuwaj! 
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji