Rozkaz L. 5/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                           Kielce, 31.05.2014 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L. 5/2014

 

Druhny i Druhowie,

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca.
2.1.1. Zwalniam z funkcji członka Zespołu Promocji i Informacji Hufca dh. Damiana Szczepańczyka. Dziękuję Druhowi za zaangażowanie w pracę zespołu.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 KDZ „Dzielne smoki” dh. Natalię Wesołowską. Bardzo dziękuję Druhnie za dotychczasową pracę i życzę kolejnych sukcesów w służbie instruktorskiej.

3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 7 KDZ „Dzielne smoki”  dh. Aleksandrę Cedro. Informuję, że opiekunem gromady została dh. Natalia Wesołowska.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 05.05.2014 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Barbarę Komorniczak.

12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały i podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie Rajdu Scenariusz phm. Izabeli Drogosz oraz wszystkim instruktorom zaangażowanym w organizację rajdu.
12.2. Udzielam pochwały dh. Mateuszowi Borowcowi za koordynowanie działań reprezentacji hufca na biegu charytatywnym „Piątka dla Bartka”.
12.3. Udzielam pochwały phm. Magdalenie Soprych-Stachurskiej za wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie kursu dla kandydatów na wychowawców kolonijnych.

 

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji