Rozkaz L. 4/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                     Kielce, 30.04.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2014

 

Druhny i Druhowie!

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L.2/2014 z 31 marca 2014 r.

3.2. Mianowania
3.2.8. Mianuję na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Stopni Instruktorskich przy GK ZHP:
– hm. Piotra PROKOPA – Chorągiew Kielecka.

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP L. 1/2014 z 31 stycznia 2014 r.

14. Odznaki Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej druhnie Magdalenie Wiecheć – Hufiec Kielce-Południe z ważnością do 2.01.2017 r. i nadaję jej numer 721/2014
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam Brązową Odznakę Kardy Kształcącej druhowi Arturowi Skoblowi – Hufiec Kielce-Południe nr odznaki 464/2014 do dnia 02.01.2017 r.

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP L. 3/2014 z 31 marca 2014 r.

14. Odznaki Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kardy Kształcącej druhowi Marcinowi PAWELCOWI – Hufiec Kielce-Południe nr odznaki 731/2014 z ważnością do dnia 19.03.2017 r.
14.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.3.1. Przedłużam Brązową Odznakę Kardy Kształcącej druhowi Emilowi MISZTALOWI– Hufiec Kielce-Południe nr odznaki 476/2014 do dnia 19.03.2017 r.

 Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP L4/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informację
1.2.1. Informuję, o Uchwale nr 2/2014 Komendy Chorągwi z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zwołania Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej. Treść uchwały została opublikowana na stronie http://kielecka.zhp.pl/
1.2.2. Informuję, o Uchwale nr 3/2014 Komendy Chorągwi z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/2014 z 15 kwietnia 2014r. Treść uchwały została opublikowana na stronie http://kielecka.zhp.pl/

4. Rozwiązanie i powołanie sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powołanie komend kursów
4.3.1 Z dniem dzisiejszym rozwiązuję Komendę Kursu Kadry Kształcącej „Szkoła Latania” odbywającego się w dniach 14-16, 21-23 marca 2014 r. w następującym składzie:
– hm. Wojciech Wychowaniec – Komendant
– hm. Małgorzata Ślaska – Z-ca Komendanta
– phm. Magdalena Wiecheć – Z-ca Komendanta
– phm. Marcin Pawelec – Z-ca Komendanta
– hm. Piotr Wychowaniec – Członek Komendy
– hm. Adam Kania – Członek Komendy
– phm. Artur Skobel – Członek Komendy
– phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy
– phm. Magdalena Soprych – Członkini Komendy

 Dziękuję druhnom i druhom za przygotowanie i przeprowadzenie tak ważnego kursu dla instruktorów Chorągwi.

 Hufiec

Druhny i Druhowie, za nami okres jesienno-zimowego działania. Liczne kursy, które odbyły się w tym czasie w naszym hufcu, wyjazd drużynowych jak i inne niezapomniane imprezy za nami. Razem z wiosną, jak co roku, przychodzą przygotowania do obozów, w tym roku środowisk. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, żeby tegoroczne obozy były jeszcze lepsze od poprzednich.

Druhny i Druhowie Drużynowi, pamiętajcie, że obóz powinien być najważniejszym wydarzeniem w roku dla każdego zucha i harcerza. Postarajcie się, aby był pełen nowej wiedzy i nowych umiejętności, jak również stał się niezapomnianą przygodą i świetną zabawą.

Droga Kadro Instruktorska, wiedzcie, że to jest ten moment, w którym Wasze środowiska najbardziej Was potrzebują i oczekują od Was realnej pomocy. Wieżę, że spiszecie się na medal i chętnie odpowiecie na zaproszenie do współpracy.

Wszystkim życzę owocnej pracy przy organizacji obozów oraz wspaniałej zabawy na czekających nas w najbliższym czasie wiosennych rajdach i biwakach.

12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały phm. Arturowi Skoblowi i dh Ludwikowi Pisarskiemu za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie Wędrowniczego Kursu Pierwsze Pomocy HSR. Dziękuję również wszystkim instruktorom HSR zaangażowanym w przeprowadzenie kursu:
– dh. Robertowi Fąfarze
– dh. Annie Endzelm
– dh. Mateuszowi Jelonkowi
– dh. Marioli Korus
– dh. Oldze Misiejuk
oraz kadrze pomocniczej:
– dh. Kamili Stępnik
– dh. Kindze Stępnik
– dh. Aleksandrze Karcz
– dh. Klaudii Kowalik
– dh. Aleksandrze Łabudzie
– dh. Mateuszowi Borowcowi
– dh. Katarzynie Kaniewskiej
– dh. Karolowi Wiraszce
– dh. Monice Woźniak
– dh. Krzysztofowi Serkowi
– dh. Marcie Smykle
12.2. Udzielam pochwały phm. Katarzynie Łypacz za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie Kursu Zastępowych dla naszego hufca. Dziękuję również wszystkim instruktorom zaangażowanym w przeprowadzenie kursu:
– dh. Zuzannie Krzysztofik
– dh. Jędrzejowi Pawlakowi
– dh. Adrianowi Janikowi
12.3. Udzielam pochwały pwd. Patrycji Wrzosek i pwd. Wojciechowi Sidorowiczowi za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie Warsztatów dla przybocznych naszego hufca.
13. Inne
13.1. Informuję, że Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy HSR z naszego hufca ukończyli:
– dh. Anna Urbańska
– dh Marek Łukasiewicz
– dh Robert Wsół
– dh. Dominika Duda
– dh. Karolina Łakomiec
– dh. Natalia Szwaczka
– dh Konrad Słowiński
– dh Bartosz Władarz
13.2. Informuję, że Kurs Zastępowych hufca ukończyli:
– dh. Łucja Świercz
– dh. Weronika Such
– dh. Wiktoria Dworak
– dh. Klaudia Kasprowicz
– dh. Klaudia Metowska
– dh Bartłomiej Sroka
– dh Maurycy Włosek
– dh. Małgorzata Gil
– dh. Karolina Maj
– dh. Karolina Janik
– dh. Magdalena Kaszuba
– dh. Pola Hildebrandt-Ryczek
13.3. Informuję, że w warsztatach dla przybocznych udział wzięli:
– dh Maciej Woźniak
– dh Maciej Rak
– dh Karol Moskal
– dh Jakub Raduszewski
– dh. Magdalena Wojdan
– dh. Julia Jurczak
– dh. Weronika Musiał
– dh. Aleksandra Sławińska
– dh Robert Wsół
– dh. Alicja Niepokój
– dh Bartosz Władarz
– dh. Kinga Stępnik
– dh. Kamila Stępnik
– dh. Mateusz Borowiec

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji