Rozkaz L. 3/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                          Kielce, 31.03.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2014

 

Druhny i Druhowie!

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP Ls. 2/2014 z 22 lutego 2014 r.

11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.2. Listy Pochwalne Naczelnika ZHP
Wyróżniam Listem Pochwalnym następujące Druhny i Druhów:
1. pwd. Wojciech SIDOROWICZ Hufiec Kielce-Południe, Chorągiew Kielecka
2. pwd. Aleksandra KARCZ Hufiec Kielce-Południe, Chorągiew Kielecka

Serdecznie gratuluję wyróżnionym Druhnom i Druhom – drużynowym, których postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów i harcerzy.

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej ZHP L. 2/2014 z 22 lutego 2014 r.
4. Rozwiązanie i powołanie sztabów, komisji, komend kursów
4.3. Rozwiązanie i powołanie komend kursów
4.3.1 Z dniem dzisiejszym powołuję Komendę Kursu Kadry Kształcącej „Szkoła Latania” odbywającego się w dniach 14-16, 21-23 marca 2014 r. w następującym składzie:
– hm. Wojciech Wychowaniec – Komendant
– hm. Małgorzata Ślaska – Z-ca Komendanta
– phm. Magdalena Wiecheć – Z-ca Komendanta
– phm. Marcin Pawelec – Z-ca Komendanta
– hm. Piotr Wychowaniec – Członek Komendy
– hm. Adam Kania – Członek Komendy
– phm. Artur Skobel – Członek Komendy
– phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy
– phm. Magdalena Soprych – Członkini Komendy

Hufiec

10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 31.03.2014., zgodnie z § 24 i 25 Statutu ZHP, wystąpili ze Związku Harcerstwa Polskiego:
– pwd. Dominik Pasek
– pwd. Hubert Zagrodzki
– pwd. Alicja Białek
– phm. Dorota Kurpios

Dziękuję Wam za wspólne lata w służbie instruktorskiej.

11. Kary organizacyjne
11.1. Udzielam upomnienia Druhnie Aleksandrze Rak za niewywiązanie się z obowiązków drużynowej, tj. nieprzekazanie składek członkowskich w ustalonym terminie.

12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały  za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie wniosku do otwartego konkursu ofert FIO następującym druhnom i druhom:
– phm. Izabeli Drogosz
– phm. Katarzynie Hordziejewicz
– hm. Katarzynie Sieradzan
– pwd. Małgorzacie Stokowiec
– hm. Wojciechowi Wychowańcowi
12.2. Udzielam pochwały  wszystkim drużynowym i instruktorom, którzy w terminie opłacili składki członkowskie. Bardzo dziękuję Wam za odpowiedzialną postawę.
12.3. Udzielam pochwały druhowi Wojciechowi Wychowańcowi za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie Kursu Kadry Kształcącej „Szkoła Latania”. Dziękuję również wszystkim instruktorom zaangażowanym w przeprowadzenie kursu:
– hm. Wojciech Wychowaniec – Komendant
– phm. Magdalena Wiecheć – Z-ca Komendanta
– phm. Marcin Pawelec – Z-ca Komendanta
– phm. Artur Skobel – Członek Komendy
– phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy
– phm. Magdalena Soprych – Członkini Komendy

13. Inne
13.1. Informuję, że Kurs Kadry Kształcącej „Szkoła Latania” ukończyli:
– pwd. Wojciech Sidorowicz
– pwd. Łukasz Żórawski
– pwd. Małgorzata Stokowiec
– pwd. Daria Zielińska
– pwd. Patrycja Wrzosek
– pwd. Aleksandra Michalska

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji