Rozkaz L. 2/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Kielce, 12.02.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.2/2014

 

Druhny i Druhowie,

Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 1/2014 z dnia 31.01.2014.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaje do wiadomości, że XXXVIII Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego, który obradował w dniach 5-8 grudnia 2013 r. w Warszawie, wybrał władze naczelne ZHP:
Radę Naczelną ZHP w składzie:
– hm. Piotr Wychowaniec – Chorągiew Kielecka
Centralną Komisję Rewizyjną ZHP w składzie:
– hm. Maciej WLAZŁO – Chorągiew Kielecka – wiceprzewodniczący CKR ZHP,
12. Odznaki Kadry Kształcącej
12.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
12.2. Na wniosek Komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP przyznaję Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu srebrnym z ważnością do 31 stycznia 2017 r. i nadaję numery odznak:
– hm. Piotrowi WYCHOWAŃCOWI – Chorągiew Kielecka – SOKK 466/2014,
– hm. Wojciechowi WYCHOWAŃCOWI – Chorągiew Kielecka – SOKK 585/2014.

1. Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje.
1.2.1. Informuję, że komenda hufca za zbiórce w dniu 27.12.2013 r. przyjęła nową Identyfikację Wizualną Hufca Kielce-Południe.
1.2.2. Informuję, że komenda hufca na zbiórce w dniu 25.01.2014 r. przyjęła Budżet Hufca Kielce-Południe na rok 2014.
1.2.3. Informuję, że w dniu 22.02.2014 odbędą się hufcowe obchody Dnia Myśli Braterskiej. Zapraszam do udziału wszystkie drużyny i gromady oraz instruktorów i przyjaciół hufca. Szczegóły na stronie hufca oraz u drużynowych i komendantów szczepów.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Mianuję pwd. Aleksandrę Michalską koordynatorką hufcowych obchodów DMB 2014.

7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki / przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 21.12.2013r. otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Adriannie Raczkiewicz.

12. Pochwały
12.1. Udzielam pochwały za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie wniosków do otwartego konkursu ofert Urzędu Marszałkowskiego następującym druhnom i druhom:
– phm. Izabeli Drogosz
– phm. Katarzynie Hordziejewicz
– hm. Katarzynie Sieradzan
– pwd. Małgorzacie Stokowiec
– hm. Wojciechowi Wychowańcowi
– pwd. Darii Zielińskiej
12.2. Dziękuję wszystkim uczestnikom wyjazdu drużynowych w Zakopanem. Cieszę się, że udało nam się wspólnie spędzić czas i razem odpocząć. Mam nadzieję, że na kolejnym takim wyjeździe spotkamy się w jeszcze większym gronie.

 

 

Czuwaj! 
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji