Rozkaz L. 1/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                             Kielce, 13.01.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.1/2014

 

Druhny i Druhowie!

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 42 KGZ „Gwiezdne Kociaki” pwd. Adama Niepokoja. Bardzo dziękuję Druhowi za dotychczasową pracę i życzę kolejnych sukcesów w służbie instruktorskiej.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowej 42 KGZ „Gwiezdne Kociaki” dh. Aleksandrę Rak. Informuję, że opiekunem gromady został pwd. Adam Niepokój.

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1.Udzielam pochwały i bardzo dziękuję pwd. Aleksandrze Michalskiej i hm. Wojciechowi Wychowańcowi za zorganizowanie warsztatów nt. „Praca z przybocznym i informacja zwrotna”.
12.2. Udzielam pochwały i podziękowania za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie wniosków do otwartego konkursu ofert Urzędu Miasta Kielce następującym druhnom i druhom:
– phm. Izabeli Drogosz,
– pwd. Magdalenie Gruszczyńskiej,
– phm. Katarzynie Hordziejewicz,
– pwd. Sebastianowi Kucharzowi,
– pwd. Adamowi Niepokojowi,
– dh. Jędrzejowi Pawlakowi,
– hm. Katarzynie Sieradzan,
– pwd. Patrycji Wrzosek,
12.3. Udzielam pochwały i podziękowania za koordynowanie akcji zarobkowej Lewiatan druhom:
– pwd. Sebastianowi Kucharzowi,
– pwd. Adamowi Niepokojowi,
– dh. Jędrzejowi Pawlakowi.
12.4. Udzielam pochwały druhnom i druhom zaangażowanym w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w galerii Echo:
– dh. Weronika Chamerska
– dh. Milot Jakubowski
– dh. Aleksandra Łabuda
– dh. Przemysław Kubera
– dh. Adrianna Raczkiewicz
– dh. Katarzyna Sarnecka
– dh. Wojciech Sidorowicz
– dh. Joanna Warzecha
– dh. Bartosz Władarz
– dh. Magdalena Wojdan
– dh. Robert Wsół

Dziękuję również wszystkim innym harcerzom i instruktorom hufca zaangażowanym w finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014.

13. Inne
13.1. Informuję, że warsztaty „Praca z przybocznym i informacja zwrotna” ukończyli:
– dh. Gaweł Bartosik
– pwd. Sebastian Kucharz
– dh. Jędrzej Pawlak
– dh. Ludwik Pisarski
– dh. Adrianna Raczkiewicz
– dh. Aleksandra Rak
– dh. Daria Szota
– dh. Natalia Wesołowska

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w ww. szkoleniu.

 

Czuwaj!
hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji