Rozkaz L.12/2014

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 30.11.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

Rozkaz L.12/2014

 Druhny i Druhowie

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów.
2.3.1. Zwalniam komendę kursu drużynowych Hufca Kielce-Południe „Cztery strony świata”, który odbył się w terminie 7-11.11.2014 w Świętej Katarzynie, w składzie:
hm. Wojciech Wychowaniec – komendant
pwd. Wojciech Sidorowicz
phm. Magdalena Wiecheć
phm. Marcin Pawelec
pwd. Łukasz Czarnecki
pwd. Klaudia Kowalik- metodyka zuchowa
pwd. Patrycja Wrzosek – metodyka harcerska
pwd. Aleksandra Michalska – metodyka starszoharcerska
pwd. Daria Zielińska – metodyka wędrownicza
Jakub Juszyński
hm. Ewa Sidor
hm. Maciej Wlazło
phm. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Adam Niepokój
pwd. Michał Stępień
pwd. Piotr Laczek
pwd. Izabela Szczodry
pwd. Marta Bieniek
pwd. Ludwik Pisarski
pwd. Aleksandra Karcz
pwd. Agata Poniewierska
Za przygotowanie i przeprowadzenie kursu bardzo dziękuję komendzie i wszystkim zaangażowanym instruktorom i przyjaciołom hufca.

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.4. Zwalniam z funkcji drużynowego 101 KDH dh. Konrada Słowińskiego.
3.3.8. Mianuję na funkcję drużynowej 101 KDH dh. Ewę Śmigaj. Informuję, że opiekunem drużyny została pwd. Adrianna Adamska.

7. Mianowania instruktorów
7.1.Zamknięcie prób na stopień przewodniczki/przewodnika.
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 03.11.2014 zamykam próbę na stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia zobowiązania instruktorskiego dh. Annę Jachowicz.

13. Inne
13.1. Informuję, że Kurs Drużynowych „Cztery strony świata” Hufca Kielce-Południe ukończyli:
dh Adrian Janik – BSDG – metodyka wędrownicza
dh Adrian Metowski – SPO – metodyka harcerska
dh Ewa Śmigaj – BSDG – metodyka starszoharcerska
dh Alicja Niepokój – Czarny Szczep – metodyka harcerska
dh Dominika Duda – HS BUKI – metodyka zuchowa
dh Iwona Kozłowska – Czarny Szczep – metodyka starszoharcerska
dh Jakub Raduszewski – Czarny Szczep – metodyka harcerska
dh Jan Bzinkowski – Czarny Szczep – metodyka starszoharcerska
pwd. Jędrzej Pawlak – BSDG – metodyka zuchowa
dh Kacper Tomaszewski – BSDG – metodyka wędrownicza
dh Kamil Brandeburg – Czarny Szczep – metodyka harcerska
dh Karol Moskal – Czarny Szczep – metodyka zuchowa
dh Łukasz Jasiński – BSDG – metodyka harcerska
dh Maria Zapała – BSDG – metodyka wędrownicza
dh Mateusz Borowiec – HS BUKI – metodyka starszoharcerska

Wszystkim wymienionym powyżej serdecznie gratuluję.

Czuwaj!

hm. Piotr Wychowaniec

dodał: Zespół Promocji