Rozkaz L. 9/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 18.09.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2013

 

Druhny i druhowie!

7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 09.09.2013r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki/przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę/druha:
dh. Maję Szafraniec
dh Dominika Paska
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 9.09.2013 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Jędrzejowi Pawlakowi
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 9.09.2013 r. zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Izabeli Drogosz
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce – Południe z dnia 9.09.2013 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Adamowi Niepokojowi

14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie L. 8/2013 z dnia 30.08.2013r. w punkcie 1.1.1. błędnie podano godzinę zjazdu sprawozdawczego. Było: 10.00, powinno być: 15:00.
14.2. Informuję, że w rozkazie L. 8/2013 z dnia 30.08.2013r. w punkcie 1.1.2. nie podano druhny posiadającej czynne prawo wyborcze na zjeździe sprawozdawczym.
Powinno być:
45. dh. Anna Moćko – drużynowa 43 KDH

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

 

dodał: Zespół Promocji