Rozkaz L. 8/2013

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                           Kielce, 30.08.2014 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2013

 

Druhny i druhowie!

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie § 49 statutu ZHP zwołuję na dzień 28 wrzesień 2013 r. na godz. 10.00  w lokalu VI LO im Juliusza Słowackiego w Kielcach (sala kolumnowa) zjazd sprawozdawczy Hufca Kielce – Południe. Jednocześnie w związku z rezygnacją z funkcji Komendanta Hufca, na podstawie § 50 statutu ZHP, zwołuję w tym samym terminie i miejscu zjazd nadzwyczajny celem wyborów nowych władz – Komendanta i Komendy Hufca.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd sprawozdawczy i nadzwyczajny Hufca Kielce – Południe:
1. hm. Adam Massalski  – Przewodniczący ZHP,
2. hm. Katarzyna Sieradzan – Komendant Hufca,
3. phm. Paweł Majka – Z-ca Komendanta Hufca, Komendant Szczepu 8 KSDHiZ,
4. hm. Piotr Wychowaniec – Z-ca Komendanta hufca,
5. pwd. Izabela Drogosz – Skarbnik Hufca,
6. phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu BSDG,
7. phm. Milot Jakubowski – Członek Komendy Hufca, Komendant Szczepu SPO,
8. pwd. Marta Bieniek – Członek Komendy Hufca, p.o.Komendanta Szczepu BUKI,
9. pwd. Przemysław Róziewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
10. phm. Monika Kasprzyk – Członek Komisji Rewizyjnej,
11. phm. Anita Chlebna – Członek Komisji Rewizyjnej,
12. hm. Maciej Wlazło – Przewodniczący KSI, Przewodniczący Błękitnego Kręgu, członek CKR,
13. hm. Aleksandra Polesek – Członek KSI,
14. phm. Magdalena Soprych – Stachurska – Członek KSI,
15. phm. Cezary Jastrzębski – Członek KSI,
16. hm. Piotr Prokop – Członek KSI przy GK ZHP,
17.hm. Jakub Juszyński – Szef Zespołu Promocji,
18. phm. Dorota Kurpios – Juszyńska – Członek Zespołu Promocji,
19. pwd. Przemysław Kubera – Członek Zespołu Promocji, Drużynowy 8 KDH-y,
20. dh. Aleksandra Łabuda – Członek Zespołu Promocji,
21. hm. Adam Rukat – Przewodniczący Kręgu Pikującego Orła,
22. hm. Wojciech Wychowaniec – Członek ZKK, Przewodniczący Czarnego Kręgu,
23. phm. Maciej Stachurski – Przewodniczący Kręgu Instruktorskiego przy Szczepie Buki,
24. phm. Łukasz Kordyzon – Szef ZKK,
25. pwd. Aleksandra Michalska – Członek ZKK,
26. phm. Emil Misztal – Członek ZKK,
27. dh. Daria Szota – Drużynowa 8 KDH-ek,
28. pwd. Klaudia Kowalik – Drużynowa 12 KGZ,
29. dh Ludwik Pisarski – Drużynowy 18 KDH-y,
30. pwd. Sebastian Kucharz– Drużynowy 21 KDH,
31. dh. Iga Januchta – Drużynowa 22 KGZ
32. pwd. Aleksandra Karcz – Drużynowa 23 KDH-ek,
33. phm. Katarzyna Łypacz – Drużynowa 29 KDH,
34. pwd. Konrad Kulak – Drużynowy 32 KGZ,
35. pwd. Weronika Dziedzic – Drużynowa 34 KGZ,
36. dh Dominik Pasek – Drużynowy 41 KDH,
37. pwd. Adam Niepokój – Drużynowy 42 KGZ,
38. dh. Adrianna Raczkiewicz – Drużynowa 45 KDH-ek,
39. pwd. Wojciech Sidorowicz – Drużynowy 46 KDH-y,
40. dh Jędrzej Pawlak – Drużynowy 51 KDH,
41. dh. Karolina Mazurek– Drużynowa 73 KDH-ek
42. phm. Adam Zalewski – p.o. Drużynowego 69 KDH,
43. dh. Adrianna Adamska – Drużynowa 101 KDH,
44. dh. Natalia Wesołowska – Drużynowa drużyny zuchowej na próbie przy SP nr 9.

 

Czuwaj!
hm. Katarzyna Sieradzan

dodał: Zespół Promocji